fredag 14 februari 2020

Skapa framtidens innovatörer!

Skolans uppdrag är att förbereda och skapa framtidens medborgare. Om det är vi alla överens! Men hur riggar vi då dessa framtida innovatörers lärmiljö så de kan utveckla de kompetenser vi vill att de ska besitta som vuxna?

Diskussion, analys, verksamhetsbesök har gjorts åtskilliga gånger, förstelärare har tillsatts och arbetat men resultatet har varit klent i det stora perspektivet. Iallafall hos oss.

För att komma lite längre i ledningsteamets tankar kring lärmiljö har vi nu ögnat två dagar åt just innovativ lärmiljö. En dag på Skapaskolan och en dag på Nobel Prize Museum.

En av Nobelpristagarna, Malala Yousafzai säger:


Be brave! För barnens skull måste vi våga vara det! Be brave att förändra våra lämiljöer. Idag kännetecknas en lärmiljö i grundskolan och gymnasieskola (varken i skolformerna för yngre barn eller för äldre 😯) av ett bord och stol/elev. Nu ska det ändras! Gemensamt har vi kommit fram till att den nya symbolen bör vara gradängen! Egentligen något som redan de gamla grekerna har de klart för sig.Gradängen ska givetvis vara i kombination med alla andra typer av lärmiljöer. 

Vi startade direkt med att analysera en lärsituation vi själva iscensatte och arbetade i tillsammans med Christer Holger, Skapaskolans verksamhetschef.


Hur ser våra egna lärmiljöer ut hemma? Gynnar dem de kompetenser nobelspristagarna anser är de vinnande för att nå framgång i innovativa idéer:Tyvärr inte. Våra klassiska lärmiljöer både exkluderar barn, idéer och samarbete. Ändring ska ske! Utgångspunkten blev Educationrickshaw.com. En bild/modell vi sett flera gånger men inte tagit på tillräckligt allvar.


Samtidigt kom vi fram till att variationen är den bästa. Den högra bilden är processen, den arbetar vi med i den lärmiljö vi känner är bäst just för oss, i fönsternischen, i det ljudisolerade båset, i soffan, på loftet eller i grottan. Vid genomgångar, ska allt fokus vara framåt, då är gradängen outstanding.

Forskare har kommit fram till att anledningen till att Cambridge University har flest innovatörer beror på deras gemensamma middagar där placeringen är given utifrån principen att olika ämnen blandas. Tillsammans kan vi mer och bättre! Think outside the box.

Digitalisering har varit fokus under flera år. Där denna landat och blivit vardag, kommer nästa steg naturligt, lärmiljön. Våra barn rätt till en adekvat lärmiljö!

Nobel Prize museum har man just nu en utställning om Mänsklighetens största nytta. Ett annat sätt att tolka vårt uppdrag: skapa och förbereda våra elever till att kunna göra mänskligheten den allra största nyttan globalt.


Utifrån inspiration, tankevändor och samarbete skapade vi sedan om i våra befintliga lärmiljöer till, vad vi tror, inkluderande, stimulerande och motiverande lärmiljöer:


Efter hårt arbete krävs reflektion. Djuptankar på egen hand och tillsammans. Ett pass vi alltför ofta hoppar över eller prioriterar bort. Både för oss själva och vår elever. De bästa innovativa idéerna kläcks ofta just i reflektionen.


Summeringen av dagen talar för sig själv:Nu har vi lovat oss själva att gör verkstad av dessa dagar på hemma plan. Vi gör det med Alfred Nobels ord "If I have 300 ideas in a year and just one turns out to work I am satisfied"


Be brave! Då ger vi våra elever de rätta förutsättningarna att bli framtidens innovatörer!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar