torsdag 22 mars 2018

Löner/betyg

Mitt i lönerevisionstider kan jag inte låta bli att tänka på jämförelsen lön - betyg.

Två olika system med olika syfte, visst, men även flera likheter. I dagens lönesystem arbetar vi målrelaterat med medarbetarsamtal, lönesamtal och uppföljningssamtal som grundas i det formativa förhållningssättet.

Själva lönesättningen är dock en mix av ett målrelaterat och relativt förhållningssätt. Medarbetarsamtal, lönesamtal, verksamhetsbesök och övriga hejarop (insatser mellan medarbetare och arbetsgivare) är fult ut formativa utifrån lönekriterier och verksamhetsmål. Själva lönesättningen är summeringen av det gångna arbetsåret. Punkt.

Kanske.

För här spelar det relativa systemet in. Antalet pengar är inte obegränsat. Som i det relativa betygssystemet. För att få hög lön räcker det inte att utföra ett riktigt bra arbete utifrån lönekriterierna utan du måste även vara relativt bättre än dina kollegor. Ytterligare komplext, är att slutlönen vägs in som en faktor i vårt relativa lönesystem.

Varför har vi då lön? Givetvis för att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där pengar är ett måste för att överleva. Pengar får vi genom att arbeta med det vi är bäst lämpade till. Jag gör mer nytta i samhället som skolområdeschef än som läkare eller programmerare. Var och en på sin plats. En gång i tiden var lönen enbart en ersättning för det arbete vi gjorde, ingen kvalitativ bedömning fanns. Nu har vi det i alla yrkesgrupper i övertygelsen att detta ger högsta kvalitet i utfört arbete och mest nöjda medarbetare.

Tänk betyg. Det kommer mer och mer forskning som visar att betyg INTE fungerar som morot utan tvärtom! Alli Klapp är en av våra renommerade bedömningsforskare som forskat kring vad betyg visar, samt om det fungerar som motivator eller inte. I skolan tänker vi formativt hela tiden och arbetar utifrån det förhållningssättet i allt lärande, när det är skarpt läge, tänker vi dock betyg (för barn 12 år och äldre).

Från Alli Klapps presentation på Nordiska skolledarkongressen 2018-03-14
Men:et är intressant. Mänsklig motivation är både inre och yttre motivation. Pengar är yttre motivation. I tider där denna resurs är knapp och andra värden som arbetsmiljö, flexibilitet, utveckling och grit lika viktiga motivationsfaktorer och kanske ännu viktigare? För att prestera bättre och sträcka sig lite längre är kanske lön och betyg inte det optimala som just motivator?

Alli Klapp förklarade betyg och pengar som motivatorer med hjälp av agentteorin:
Från Alli Klapps presentation på Nordiska skolledarkongressen 2018-03-14
Agentteorin bygger på att de förutbestämda kraven är enkla, tydliga och kvantitativt mätbara. Så som kunskap var en gång i tiden och arbetsprestation i industrialismens tidsepok.

Idag vill ha innovativa, kreativa, samarbetande och ansvarstagande medarbetare och elever. Är inte både löner och betyg då fel instrument som motivationshöjare? Tänk om vi om några år har helt nya system? Kan vi programmera bilar till att vara självkörande, programmera medier till att vara interaktiva och se/höra varandra genom t ex Facetime tvärsöver Atlanten, kan vi säkert hitta bättre system än betyg. Låt oss vara innovativa tillsammans även med de mjuka utmaningarna!

Jag själv tackar Alli för inspirerande föreläsning och utmanande tankar!