måndag 30 januari 2017

Skolutveckla klokt!

After BETT 1:

Tre intensiva dagar är förbi och inspiration och tankar börjar landa i min skolhjärna.

Vad är skolledarens ansvar i skolutvecklingen? Att driva och leda naturligtvis! Men ibland är det svårt att se träden för skogen. I Lund har vi ihärdigt hållit i BFL; Bedömning för lärande och riktar den allra mesta av skolutvecklingen hit. Klokt och bra! Välj ett träd och gör så det växer sig riktigt stabilt och högt. I Lund är trädet BFL.

Vad jag börjar fundera över är om vi i ivern att hålla fast vid detta träd, missar marken, grunden. Trädet måste ju ha något att växa i!

Kan man se trädet som den vetenskapliga förankringen och omgivningen som beprövad erfarenhet? Jag tror det. Lite problematiskt är att det i våra styrdokument står just vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och inget mer. Båda fraserna blickar bakåt och manar inte till ett framtidsfokus! Kanske ska vi tänka att

 • BFL är trädet; vetenskaplig grund
 • Näring och syre är beprövad erfarenhet
 • Jordmånen blir då det omgivande samhället.
Jag tror nämligen att vi missat att till fullo se vad som händer runt omkring oss. Vi ser, men vi tar inte in det. Vi lever i ett annat tidevarv nu. Vi lever i den digitala tiden. I vår digitala tid är vi uppkopplade, konnektade hela tiden och behöver vara det. Är vi inte det löser vi inte de problem som behöver lösas, t ex:
 • klimatkris
 • social kris
 • flyktingkris
 • rasism & faschism
Dessa globala utmaningar är för stora för att lösas 1 & 1, de behöver läsa ww, together. Tillsammans kan vi! Vi måste lära oss att utnyttja konnektiviteten och inte kämpa emot.

Bild från Christer Holgers presentation
Undanhåller vi våra barn och elever att verkligen få arbeta i denna jordmån, berövar vi dem framtiden. Alternativt släcker vi deras kunskapshunger. Det är dags att på riktigt göra ALLT digitalt, det lilla ska vara analogt. Precis som vi under senaste 20 åren gjort vissa saker digitalt men det mesta analogt ska vi nu göra tvärtom!

 • När barnen börjar skolan, sätt en läsplatt i deras händer och stimulera språkutveckling (både läsa och skriva) via denna. Vilken vetenskaplig grund säger att de måste lära sig att skriva med en penna före forma ord på en platta? 
 • När de ska räkna, låt dem räkan med hjälp av programmering och annan teknik.
 • Leta ord och inspiration i en en app
 • Läs i plattan.
 • Lär dig om vår jord i en kartapp
 • mm
 • mm
 • Ta BARA fram papper och penna när de verkligen behövs.
Vi lämnade griffeltavlan och kritan för 100 år sedan, nu är det dags att lämna papper och penna till den digitala devicen.

För att komma ytterligare några steg framåt arbetade ett antal skolledare med följande 5 fokusområden:

Från MacSupports presentation 2017-01-25

Utifrån tankeomvändare av Christer Holger, Kristina Björn, Jonas Hällebrand, Frida Gustafsson-Wennö och Ante Runnquist lotsades vi skickligt igenom en arbetsmodell utifrån viljan att skapa en digital skola, värdig våra fantastiska barn och ungdomar.

Modell Ante Runnquist, Codesign


En krävande och konnektande modell som verkligen ställer tankar på ända och hjälper oss framåt i den djupa skogen! Tillsammans kan vi! Men tänk tvärtom mot vad du brukar! 


torsdag 19 januari 2017

Skola år 2017

Ibland får man spännande tankar när man minst anar det. Maken skulle paketera ett 50-årstal och bygger upp följande hemma i vardagsrummet: en trave LP-skivor och en iPad med Spotify. Bredvid sitter vår 19-åriga dotter som frågar sin far: "menar han verkligen sådana skivor (läs LP-skivorna), menar han inte DVD-skivor?" Nu hör det till saken att 50-åringens önskan var stereo som kan spela LP på, det blev en musikmaskin som kan spela allt: LP/DVD/USB och Spotify.

Handen på hjärtat: hur många av oss lyssnar mest på musik via digital enhet eller analog skivspelare? oavsett ålder. Här har vi anammat nutiden.

Tidigare i veckan djupläste jag digitaliseringskommisionens betänkande (utkom december 2016). Intressanta tankar som jag tar med mig är:
 • Det digitaliserade samhället bygger på data. Spännande ord: data. För mig som humanist har jag mest tänkt data som siffror. Men i kommisionens betänkande står det klart att data är allt vi matar in i de digitala apparaterna. "Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera offentlig verksamhet, införa automatiserande beslutsprocesser och utforma bättre välfärdstjänster."
Tänk om data, alltså dokumentation på olika sätt, faktiskt är vägen till minskad arbetsbelastning och högre kvalité?
 • Det sociala kontraktet. I betänkandet skrivs fram att digitaliseringens tidevarv kräver att vi är medvetna om våra sociala kontrakt. Dessa behöver även diskuteras i och på olika arenor; vad innebär det sociala kontraktet egentligen i vår digitala tid? Digitaliseringen möjliggör en ökad individualisering (till skillnad från det industriella samhället när allt strävade efter att vara likadant) vilket ställer krav både på individen och samhället. 
Jag kan inte låta bli att göra en association till veckans Jerringpris. Ridsporten (ja, jag är ryttarmamma) kritiserades för att ha kuppat, mobiliserat orättfärdigt etc etc. Tänk om det är så enkelt, att de som röstat faktiskt förstått vad det digitala samhället möjliggör och att det gäller att ha koll på sina sociala kontrakt runt om i de sociala kanalerna på Internet? Det räcker inte att sitta i soffan och greppa telefonen.
 • Offentlig verksamhet har ledande roll i att möta vårt digitaliserade samhälle. Betänkandet sticker ut hakan och säger att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Spännande! och Utmanande! Ska detta bli verklighet måste vi öka användningen av digitala verktyg i all offentlig verksamhet. 
Tänk om den offentliga sektorn fått en ny roll? I 2017 års Sverige är det inte Folkhemmet för alla, som är den största utmaningen, utan att fånga alla kloka personers innovativa tankar och sedan använda dessa till effektivisera de tjänster vi vant oss att få, men utan att betala för mycket. Jag ser framför mig den offentliga sektorn som pionjär i den innovativa utvecklingen! Tänk vilka spännande medarbetare vi lockar till oss då! Google, Apple, Facebook, Spotify, släng er i väggen, det är i offentlig sektor våra ungdomar ska och vill arbeta!
 • Mobilisera skolväsendet! Här får vi en tydligt uppmaning att nu ÄR DET DAGS! Det går inte att vänta längre. Digitaliseringens möjligheter ska användas till verksamhetsutveckling, värdeskapande och innovationer.
Det här vet vi på Norra Fäladen! Läs vår verksamhetsidé och titta på våra kvalitetssrapporter, här förstår vi att verksamhetsutveckling måste ske utifrån att vi lever i en digital tid, att Internet ökar behovet av globala värdegrundsdiskussioner (tänk om vi i slutändan kunde få vuxna människor att förstå att det är prata vi ska och inte skjuta när vi har en konflikt?) och att innovativa tankar ska gödas och premieras! Annars hade vi ju varit kvar i våra LP-skivor, det vill vi ju inte, enbart ;-)

fredag 13 januari 2017

Barn och elevers rätt

Första hela veckan till ända!

Hjärnan går på helvarv med nya tankar och arbetsmetoder. Hur ska jag lägga upp mitt arbete? Hur ska vi arbeta i skolområdet? Hur nyttjar vi bäst min kraft och kompetens?

Det är så spännande att nu kunna fördjupa mig hela skolområdets kompetenser och därigenom se hur vi tillsammans kan bli proffsigare och ännu bättre möte våra barn och vårdnadshavares önskan och behov. Korta snapshots från veckan är:

 • Kooperativt lärande (KL) som stora delar av F-5 arbetar med. Jag är övertygad om att lärande i ett socialt sammanhang är det enda rätta och i våra skolor ännu viktigare när eleverna har så många olika erfarenheter med sig att bidra med! För att förtydliga vikten av inriktningen har vi två förstelärare som roddar hela KL: Heja på!
 • Fler medarbetare är anställda, nu en skolkurator för de yngre barnen. Känns fantastiskt roligt att nu ha två skolkuratorer som kan teama ihop i både utveckling och utmaningar.
 • Pedagoger till de yngre eleverna fick sina arbetsredskap utbytta till effektivare verktyg. Metodiskt utrustar vi alla med likadana verktyg så dela-kulturen kan fungera som den ska och det kollegiala lärandet kan förfinas.
 • Arbetsmöte med LUCE för att dra upp möjligheterna för pedagoger att fortbilda sig via Lunds universitet.
 • Arbete med förskolecheferna där vi planerar en spännande heldag i maj med vår vision och verksamhetsidé i fokus och Reggiofilosofin grund. Dessutom beslöt vi att jag ska processleda en grupp förskollärare som vill utmana sig själva och sin verksamhet lite extra. Som förstelärare fast i förskolan. Spännande och utmanande!
 • Dispens till utökad tid i förskolan (mindre rolig administration).
 • Goa prat med underbara elever.
 • Inspirerande prat med proffsiga pedagoger.
 • Stärkande prat med skolledarkollegor.
För er som önskar något tänkvärt att läsa, delar jag med mig av forskningsöversikten som en av skolområdets skolbibliotikarier tipsade mig om: Likvärdig skola handlar om organisation - oavsett elevers bakgrund.


Tänker vi så får alla våra barn och elever den skolgång de har rätt till! Tillsammans kan vi!

Proffsigt och positivt!

onsdag 11 januari 2017

Visionärt ledarskap!

Bloggens första inlägg och därmed det första uttalandet, worldwide som skolområdeschef för Norra Fäladen.

Skolområdeschef, vad är det? Mitt uppdrag är att leda och styra alla förskolechefer och rektorer på Norra Fäladen i en tydlig riktning. Förskolechef och rektor styr sin enhet men i samråd med ledningsteamets beslut och skolområdeschefens tydliga styrning. Uppdraget är delvis nytt, eftersom det nu innehåller en betydligt tydligare styrning av våra verksamheters innehåll.

I uppdraget ligger också ett ansvar att ständigt påminna förvaltningens ledningsgrupp att vår gemensamma skolutveckling ska var utifrån BFL (Bedömning För Lärande), Innovationer och digitalisering.

För mig är det allra viktigaste att vi fokuserar på en skolutveckling som möter den digitala omvärld vi idag samverkar i. Allt vi gör ska vara proffsigt och positivt! När vi är proffsiga är vi också moderna och effektiva, något annat förväntas inte av oss och våra verksamheter.

Norra Fäladens verksamhetsidé beskriver förskolor och skolor som driver den digitala utvecklingen med kreativitet och innovation som ledord. Redan i våras när jag smygstartade på delar av tjänsten, spelade jag in hur jag tolkar vår verksamhetsidé och hur jag vill att vi ska jobba. Med en iPad och iMovie och en ung assistent som höll i paddan skapade jag filmen. På samma sätt ska vi fortsätta, nu ännu tydligare tillsammans! Vår styrka är vårt gemensamma arbete och våra olika kompetenser, detta ska vi utnyttja till hela tiden. För att vårt utvecklingsarbete ska bli riktigt bra, måste vi vara öppna för att tänka hela skolområdet och inte först den egna enheten.

Som skolområdeschef kommer jag ständigt att påminna alla i området att vi verkligen ska nyttja alla tillgängliga digitala verktyg och tänka nytt. Det finns en anledning att dessa verktyg löser fler och fler arbetsuppgifter för oss människor. Detta måste vi låta dem göra även i förskolan/skolan. Våra barn och elever kommer att arbeta i en helt annan kontext än den vi gör.

 • Kommer de att behöva ta körkort som vi gjort? Om vi har självkörande bilar?
 • Kommer de att behöva lära sig stavning på olika språk? Om vi har intelligenta mobiler?
 • Kommer de att behöva lära sig andra språk? Om vi har intelligenta mobiler?
 • Kommer de att behöva lära sig att läsa en karta? När vi har talande GPS:er?
 • Kommer text vara den huvudsakliga kommunikationskanalen?
 • Kommer appar att var det mest centrala? Ett ord som inte fanns för 10 år sedan 😜
Det hisnar när man tänker visionära tankar och samtidigt är ovanstående inte alls särskilt visionärt. Allt finns redan 2017, de ska bara slipas till lite av våra programmerare för att bli självklara i vardagen. Vad är egentligen visionära tankar? Jag är inte tillräckligt visionär för att komma på dem, men förhoppningsvis är jag tillräckligt visionär för att inse att vi hela tiden måste ställa oss frågan: Ska vi lägga upp arbetet så här när vi har de verktyg vi har 2017?

Ibland kan man bli lite trött på att allt ska vara digitalt. Helt förståeligt. I de fallen tänker jag att i mitt yrke har jag ett krav på mig att arbeta effektivt och modernt, annars sköter jag inte mitt jobb. Privat kan jag göra som jag vill. För att verkligen lära mig allt jag behöver, måste jag använda verktygen hela tiden! Även om det i starten tar mer tid än det ger. Jag tänker att jag är inte längst fram i tåget, jag är någonstans i mitten. De som är längst fram har redan provat, utvärderat och kommit på nytt, de gör detta ständigt. Jag kan bara åka med och nyttja allt fantastiskt som finns!
 • Vad vore min jobbdag utan mobiltelefon?
 • Vad vore min jobbdag utan mejl?
 • Vad vore min jobbdag utan mobilkameran?
 • Vad vore min jobbdag utan datorn?
 • Vad vore min jobbdag utan möjligheten att arbeta i delade filer?
Fruktansvärt ineffektivt och trist!

Därför kommer jag att vara en "igel" på er alla, att vi ska använda alla våra verktyg, hela tiden. Det är enda sättet att bli kunnig, trygg och det föredöme vi alla skolledare ska vara till medarbetare och barn/elever. Gör vi detta kommer vi också att lära varandra att tänka kreativt och innovativt, på köpet 👍 😃 .