torsdag 12 april 2018

Effektfull, effektkedja, effekt!

Har vi i skolans värld pratat för mycket om processens värde istället för effektfull utveckling? I övertygelsen att lärandet och utvecklingen ligger i processen, den delaktiga processen, tappar vi kanske vilken effekt vi önskar av olika insatser/aktiviteter?

Jag vill skilja på effekt och mål/resultat. För mig är effekt ett mer kvalitativt mått, medan mål/resultat blir kvantativt, summativt. Skolverket har i sina ledarskapmoduler byggt in verktyget effektkedjan.


I modellen börjar du med att identifiera vilka effekter du vill se av en utvecklingsinsats, undervisningsaktivitet, upphandling eller kanske rekrytering. Lite som  "bakåtplanering" vilket vi sett många lärare gjort, när de börjar med kunskapskraven och därifrån lägger upp undervisningsaktiviteter och innehåll. Denna metod, bakåtplanering, har kritiserats av Skolverket, efteresom vi då löper risk att missa ämnenas syften samt kapitel 1 & 2 i Lgr11. Sant. Lyfter vi nu tänket ett steg till, genom att prata effekt, får vi in alltihop, inklusive det individualiserade lärandet/utvecklingen som föreskrivs i skollagen.

Vilken effekt behöver just din enhet utifrån SKA (Systematiska KvalitetsArbetet)?
Vilken effekt behöver just din elev få ut av undervisningen?
Vilken effekt behöver just din verksamhet få ut av en investering?

Komplexa beskrivningar av effektkedjan borde finnas i vart arbetsrum, i varje personalrum och på varje rektors/förskolechefexpedition.


Skolverket har gjort en bra film om hur du kan gå tillväga i arbetet med effektkedjan: 

Metoden fungerar lika bra i alla våra skolaktiviteter! 

På Norra Fäladen arbetar vi oss just nu igenom Skolverkets modul Leda digitalisering. Ett intensivt och utvecklande arbete där effektkedjan hjälper oss att hålla fokus och skapa en plan framåt.När jag på SETT 2018; Fatta digitalt! Lyssnade bl a på Kristina Björn och hennes tankar kring upphandling och utveckling, kom helheten av effektkedjan. Det är naturligtvis den vi ska använda hela tiden i skolan! Planerings-, arbetslagsmöten mm kommer bli långt mer effektiva, något vi alla behöver i våra olika organisationer. Vi snuddar vid den hela tiden, men genom en tydlig modell vet alla vad som förväntas och mötesinnehåll blir fokuserade och effektiva.