fredag 16 juni 2017

Nya tider!

Skolavslutning. Och jag är betraktare, så konstigt. Lite vemodigt men jag är med full av tillförsikt inför framtiden. Dreamteam Norra Fäladen är nästan på plats och de som väntar in sin uppsägningstid har påbörjat sitt arbete på avstånd med framtiden på Norra Fäladen.

Nya tider, nya medarbetare det är så det måste vara, life goes on! Men visst, att se Håkan och Carina tacka av niorna var både härligt och lite konstigt. Jag som varit på scenen just under skolavslutningen så många år. Dessförinnan på "scenen" i klassrummet.

Håkan W, min gamla kollega går i pension om någon vecka och att höra en kollega att prata till honom, framför alla elever och föräldrar var fantastiskt! Så mycket kärlek, så mycket framtidstro, så mycket tacksamhet för det som varit men framför allt; vi är alla utbytbara och nya generationen kommer med stormsteg! Min egen uppgift som skolområdeschef blir tydligare och tydligare: att leda och coacha skolområdets ledare. Ett ärofyllt uppdrag som jag påbörjat genom den stora rekrytering och därmed introduktion som jag gjort i vår. Till hösten gäller det att leverera för mig. Våra nya ledare ska känna stöd, uppmuntran och utmaningar, våra erfarna ledare ska känna utmaning och stolthet.

Det är tur Internet finns, för senaste veckorna har jag och administrativ chef lagt mycket tid på att tänka till om skolområdets lokaler. Både för barn, elever, medarbetare och oss själva. helst skulle jag önska att hon och jag kunde få till ett kreativt, nyskapande kontor dit skolområdets ledare kunde komma och arbeta tillsammans, känna sig inspirerade och hämta energi. Vi lyckades inte riktigt. Vi fick iallafall få en god lokalstart för elever och medarbetare. Oss själva satte vi som vanligt i sista hand. Ett litet krypin fick jag till, i nästa steg skapar vi en kreativ arbetsmiljö enligt visionen! Det ska gå! Fram till dess, fortsätter jag att inspirera och utmana via nätet.

Vad har jag mer gjort senaste veckorna?

  • Ägnat en halvdag till att leda andra träffen av förskolornas tankesmedja. Vilken kreativitet och kunskap som finns i den gruppen!
  • Satt slutbetyg på en nia i SO-ämnena (jag vet, det ingår inte i mitt uppdrag, men är det kris så är det och betyg kan jag faktiskt på mina fem fingrar 😛)
  • Diskuterat kommunstyrelsens beslut att avbryta interna rekryteringen av skoldirektör och starta om hela processen, ett beslut vi skolmrådeschefer inte är nöjda med!
  • Haft summeringsmöte med förstelärarna och blickat framåt nästa läsår.
  • Arbetat många timmar med kommunens centrala BFL-grupp. Intressant och utvecklande, ett arbete i sann skolutvecklingsanda!
  • Skrivit svar till Skolinspektionen
  • Arbetat vidare med ledningsgruppen
  • Föreläst för Ronneby kommun om vad man bör tänka på när man upphandlar digitala system
  • Bearbetat hur vi ska tänka framåt i kommunen med de elever som har allra störst behov av stöd och hjälp för att klara sin skolgång. 
  • Läst och svarat på oändligt antal mejl och suttit på diverse möten med olika innehåll.