måndag 11 december 2017

Skolverket säger: Gör och kör!

Skolverket kör just nu en turné runt om i Sverige med temat: Skolans digitalisering. Idag hade turen kommit till Skåne och faktiskt Lund! Dagen bjöd på en god mix av visioner, men för de insatta i samhällets inte så visionärt egentligen, som självkörande bilar, artificiell intelligens och vårdappar för att ta några exempel.

Citat jag tar med mig är (från @darjaisaksson):

Som medborgare i det digitala samhället har vi krav på Zero Friction! Vi ändrar snabbt våra beteende! Allt ska bara funka! Annars blir vi irriterade.


Vi blir inte omoraliska med teknik! Vi vill bara inte betala för onödiga tjänster. Kan man få en film streamad, sätter vi oss inte i bilen för att hyra en DVD. Våra barn och ungdomar tänker likadant om skolan, de accepterar inte vad som helst. De av dem betecknat som tidsfördiv, accepterar de inte. Då blir det stök, oro, annan aktivitet eller i värsta fall frånvaro.

Kunder i ett digitalt samhälle kräver:
 • Tillgång 24-7
 • Transparans
 • Eget inflytande
Hur har vi det i skolan? Är det inte just dessa tillstånd vi träter om och tycker skapar stress och merarbete? Det är nog bara att acceptera och tänka om, så detta fungerar bra och lätt. Idag spårar vi paket, googlar våra misstänkta sjukdomar och vet exakt hur lång tid det tar att ta sig från A till B. Vi kräver kontroll. Givetvis ska barn och vårdnadshavare ha det med. 

Ett digitalt samhälle kräver livslångt lärande, av alla! People who don´t spend 5 hours learning will make themselves obsolete, says AT&T CEO Det säger sig själv att vi måste vara produktiva samtidigt som vi lär, annars får vi inte ihop vårt dygn.

Skolverket är tydliga med att de nya reviderade läroplanerna gäller ALLA. Ingen kan nu säga att "det där är inget för mig, det angår inte mig". Alla verksamma i skolan måste vara digitalt kompetenta och lärarna har ett särskilt ansvar att arbeta digitalt i klassrummet, skolledarna ett särskilt ansvar att se till att adekvat teknik finns tillgänglig och att lärarna organiseras så att de kan lära sig och själva undervisa på ett digitalt sätt.

Ett tydligt budskap var att arbetsformerna MÅSTE ändras i lärprocesserna. Det är först då den absoluta resultatförändringen kommer. Att enbart överföra analoga metoder till digitala, ger inte full utdelning och ibland kanske t o m är sämre än de analoga.

Alla har ansvar men fyra ämnen i grundskolan måste ändra sig extra mycket: Svenska, matematik, teknik och samhällskunskap. 
Svenska - arbeta med digitala texter
Matematik - programmering
Teknik - datalogi
Samhällskunskap - demokrati i ett digitalt samhälle (kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt)

Jag säger om jag gjort ett tag nu, ibland måste man plocka bort ngt väsentligt för att få till nödvändig förändring. I skolan tycker jag att vi skulle plocka bort alla blyertspennor, sudd och linjerade papper. De är alla tre artefakter från 1900-talet. De behövs inte i en digital skola. Ibland måste man vara drastisk. Handens träning fixar de praktiskt-estetiska ämnena alldeles utmärkt!

Om jag känner mig osäker i den här nya skola? Som faktisk ALLA elever ska möta 1/7-2018 Skolverket är tydlig med att det är ett minne blott att en läroplan inte blir implementerad i våra skolor)! Sätt fart med det livslånga lärandet! Skolverket hjälper dg! På Lärportalen finns allt du behöver, både som skolledare och lärare. Det är bara att nyttja, öppet och transparant, tillgängligt 24-7. Intressant är också att Skolverket utan att blinka säger att de allra flesta matematiklärare i åk 7-9 och gymnasiet även måste komplettera sina kunskaper med en 7,5 hp universitetskurs i programmering, annars kan de för lite för sitt uppdrag i nya läroplanen. Man tar för givet att alla själva tar ansvar för detta och fortbildar sig så man är den kompetenta lärare man signat upp för i sitt kontrakt och i sin legitimation (universitetskurserna kommer att vara e-kurser, öppna för alla som vill gå). Nyttjar man 5 timmar/dygn till eget lärande, hinner man nog 😉

I nästa mening säger man: Som skolledare SKA man ha adekvat kunskap för att leda digitaliseringen. Kan du inte, lär dig! Som sagt, digitaliseringen angår alla, speciellt oss i skolan!

Skolverket tror på oss i skolan! Det är bara vi som kan visa dem att det stämmer!

torsdag 9 november 2017

Läroplaner

Nya tider kräver nya styrdokument. Grundskolan har fått sin reviderade läroplan där syftet med revideringen är: Stärka barns/elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Samma syfte ligger till grund för revidering av förskolans läroplan, där har man dessutom tagit steget från lärande
till undervisning och texten andas ett större kunskapsfokus än tidigare. Förskolans läroplan är i detta nu i författande.

Häromdagen arbetade jag en halvdag med några av skolområdets professionella förskollärare i vår tankesmedja. Innehållet denna dag var utkastet till nya läroplanen, vår uppgift var att arbeta igenom utkastet och skicka in våra klokheter till Skolverket som remissförslag.Helt klart är att alla skulle läsa förskolans läroplan, både vårdnadshavare och lärare i grundskolan. Det kompetenta barnet blir mycket tydligt och även förskolans uppdrag att utveckla och lära barnen mycket under sin förskoletid. Förskolan är lika mycket skola som grundskolan, det glömmer vi allt för ofta, skillnaden är bara att barnen är lite yngre. Omsorg behöver alla barn, det är ju just det det innebär att vara barn! detta är något vi lite för ofta glömmer i grundskolan och lämnar över till annan personal, omsorgen. det är därför jag tycker att alla skulle läsa läroplanen och se hur proffsig den är! 

En text blir inte bättre än sina läsare och därför är det med glädje jag ser att man i nya läroplanen pratar både om förskollärare och annan personal har tydliga mål utifrån vilka de ska utforma verksamheten så barnen utvecklas enligt dessa mål. Intressant med annan personal, ett klart vidgat perspektiv än tidigare. Denna skrivning skulle in i grundskolan och fritidshemmet också. Alla som arbetar i skolan arbetar för barnens utveckling, avsett om du är lärare, skolsköterska, administratör, kokerska, barnskötare, lokalvårdare eller lärare (och alla andra yrkesgrupper som arbetar i våra skolor!).

Förskolläraren har ett särskilt ansvar för undervisningen i förskolan. Givetvis, vem om inte en lärare ska inneha detta ansvar och genomföra detsamma? Det spännande med nya läroplanen är hur man beskriver undervisningens innehåll:

Läs punkterna noga! För mig är det självklart att det är just detta som är undervisning, oavsett ålder på eleverna. Med stigande ålder fyller läraren undervisningen med alltmer avancerade exempel för att eleven själv ska utveckla en alltmer avancerad nivå på kunskap. Rätt enkelt, eller hur?

P.s Ja, digitaliseringen är med också i förskolans läroplan, naturligtvis. Både förskollärare och annan personal ska se till att barnen får använda digitala verktyg så de stimuleras till utveckling och lärande. Förskollärarna har ett särskilt ansvar att planera in och nyttja dessa verktyg. 

Digital kompetens och innovativ förmåga var ju syftet med revideringarna ;-)


fredag 3 november 2017

Vikten av samtal :)

Underbara medarbetarsamtal! Veckan har ägnats åt dessa.

Jag vet, jag tjuvstartade några veckor före, alla medarbetarsamtal hinns inte med på en vecka, men många har jag haft denna lovvecka. Intressanta och givande samtal om ledarskap, utveckling, utmaningar och framtidstro. Jag är tacksam över att jag får ha de här samtalen som är oerhört givande och intellektuellt stimulerande! Mitt mål med varje samtal, är att vi båda ska lämna samtalet, fyllda av positiv energi och att medarbetaren ska känna sig boostad av GRIT.
Jag hoppas att jag lyckats. Det var iallafall min ambition.

Under veckan har jag även haft ett par lokalmöten och det känns verkligen som om vi är på gång att skapa moderna lärmiljöer för våra elever, om än i befintliga lokaler med begränsade ombyggnadsmöjligheter. Kanske vi till och med kan känna oss än mer stolta när vi lyckats i gamla lokaler än i de nybyggda? Jag tror det.

En teknisk IKT-plan är skriven och distribuerad och IKT-strateg är på väg att anställas. Pedagogik och kompetensutveckling beskrivs i den fullskaliga IKT-planen tillsammans med förstelärare, skolbibliotikarier, rektorer och förskolechefer. Lansering före sommaren, håll ut!

Utveckling sker överallt och på ett av mina verksamhetsbesök (jag har alltid medarbetarsamtalen ute på chefens/eht-personalens huvudsakliga verksamhet) kom en personal till mig och ösnkade att jag skulle besöka deras nya husdjur! Tre ursöta jättesnäckor hade flyttat in i avdelningens akvarium! Än så länge små snäckor (c:a 7 cm över ryggen) men kommer att bli STORA. När jag såg dem förstod jag samtalet jag haft vid lunchbordet med två 5-åringar som berättade om sina sniglar de hade hemma som husdjur 😀 Begreppet husdjur vidgades definitivt för mig idag 👍 tack innovativa förskola!


fredag 20 oktober 2017

Nutidens lärmiljö

De tre senaste dagarna har jag ägnat åt lärmiljöer. Intressant och mycket utvecklande!

Ett tema som känns högst aktuellt eftersom vi i fredags tog första spadtaget på skolområdets nya flaggskepp: Delfinskolan.


Skolan kommer att vara i den lägre byggnaden på de två första våningarna, på de övre våningarna inryms studentbostäder. Ett välutnyttjat hus! Ska bli mycket intressant att följa hur Delfinskolan kommer att inreda och organisera för bästa lärande. Jag är säker på att det kommer att bli nydanande och proffsigt!

Dagarna startade med att förstelärare och skolledare gjorde studiebesök på en kommunal skola där man vågat ta ut svängarna och idag arbetar i nutidens skolmiljö: Glömstaskolan. Dagarna därpå lyssnade vi på ett antal kommuner, forskare och arkitekter som planerat och byggt nutidens skolor runt om i Sverige. Många har kommit långt!

Konferensen kan sammanfattas med Anna Törnquists meningar:
 • "Förskräckande hur mycket det återstår att göra!"
 • "Vi kan åtminstone flytta om möblerna!"
 • "Kan vi verkligen fortsätta att bygga som vi alltid gjort?"

Genom hela konferensen har Peter Tillbergs nidbild av ett klassrum (publicerad 1972!) vilat som en ande:En bild vi sett oändligt många gånger men kanske inte alltid tänkt att den redan 1072 var en nidbild. Tillbergs bild gör narr av den dualistiska skolan där skolan ska vara förkoreograferad, i tron att den då är trygg och ger studiero för den enskilde. Allt utifrån att lärande sker enskilt, i tysthet och är en affär mellan lärare och elev. Förekorografin utgick från att alla elever skulle lära sig samma sak, samtidigt och lika fort. teorin på ett ställe och praktiken på ett annat.Att utnyttja varandra som lärresurser och att lära i ett sammanhang utifrån sin egna förutsättningar (som faktiskt både Vygostkij och Dewey pratade om LÅNGT före) fanns inte med i planen för den dualistiska skolan. Nu vet vi bättre. Och ändå planerar vi inte våra lärmiljön utifrån detta. Utifrån att samtalet och flexibilitet är viktigare än likhet och enskildhet.

Nu vet vi bättre. Teori och praktik måste gå hand i hand för effektivt lärande.


Först då följer vi läroplanens portalparagraf: Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Därför kan undervisningen aldrig utformas liknande."Nu är det dags. Nu tänker vi om! Efter att ha tänkt lärmiljöer i tre dagar inser jag att omtänket i att designa lärmiljö är ett lika stort paradigmskifte som att använda digitala resurser i skolan. Varje paradigmskifte kräver ledning! Annars blir det revolution eller kollaps. Känns skönt att vi har förstelärare som är proffs på omtänket med kreativa lärmiljöer och att kommuner här kan hjälpas åt. det finns mycket kunskap om detta. Use it!Jag konstaterar att nya begrepp i nutidens skolmiljöer är:

 • gradänger
 • varierade arbetsplatser
 • aktivitetsbaserat lärande
 • hemvist
 • teambaserad undervisning (lärarteam)
 • ämnesöverskridat lärande
 • öppna ytor
 • makerspaceyta
 • situationsbaserat lärande
 • stora skolor (700-1000 elever)
 • tydlig entré

 • "Begrepp" som är passerade är:
  • klass
  • klassrum
  • 1 lärare, en klass
  • 1 klassrum/klass
  • ämne
  • uppehållsrum
  • rastutrymme
  • korridor
  • lika stolar/bord till alla barn
  Betänk att bordet kom till när vi började använda bok, papper och penna. Före det hade eleverna en skrivplatta och lyssnade, då behövdes inte bordet. Nu använder vi digitala devicer där vi har allt som behövs om vi inte ska vara i ett rum för kreativt skapande (makerspace, slöjd, teknik, bild, musik mm mm). Bordet behövs inte för alla och är t o m arbetsmiljömässigt dåligt när det är lågt.
  Utmanande? Kanske? Kanske inte!

  Nedan ett exempel på ritningar för en lärmiljö för c:a 100 elever och 6-10 lärare.


  Kanske ska lärmiljön och arbetsområdena vara som nedan?


  Helt klart är att dagens skollokaler är de sista som kommer att se ut som de gör, dvs skollokaler med ett klassrum (60 kvm)/klass, en lärare/klass, 1 stol+bord/elev, rastutrymme.

  Spännande! Nu börjar det hända något! 

  Ni som är mer insatta i förskolan än grundskolan, ni känner igen er. Så här har man arbetat och organiserat länge i förskolan. Till alla som känner sig osäkra och inte riktigt förstår hur det kan fungera med c:a 90 elever med 2 större rum, 1-2 mindre rum, öppen läryta för en schemaposition, besök en närbelägen förskola! De har tänket sedan länge. Fungerar det med små barn, fingerar det givetvis med äldre barn!

  onsdag 4 oktober 2017

  Vi kan!

  I fredags hade vi en makalös dag på skolområdet 😀 Vilken kraft det finns i all personal, vilken vilja att dela med sig och vilken önskan att lära sig mer!

  Dagen syftade till möta de nya reviderade läroplanernas syfte: Att stärka barns/elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Utvärderingarna visar att vi mötte detta perfekt. En klapp på axeln på oss alla!

  Dagen började med eftertanke till Lalehs Goliat.


  Vi har alla våra Goliat som vi kämpar emot men en sak har vi gemensamt, det är våra barn som ska ta över den här världen. Det är de som ska bli mäktiga och göra jorden hel. Tillsammans är vi modiga!

  För att utmana varandra att ta ett litet steg utanför komfortzonen var inbjudning, program och nödvändig info samlat på en site och den som missat att spara länken hämtade den via en QR-kod som satt runt om i skolan. Dagen samlade alla medarbetare som arbetar med barnen, från 1-åringarna till 16-åringarna. Vi står inför samma utmaning: att på riktigt ta in digitaliseringens möjligheter i våra verksamheter. Nu ska de digitala verktygen bli vardag! Mest digitalt, lite analogt, inte tvärtom.


  När vi tänker igenom vad vi idag använder våra digitala deviser till, kan det vara både skrämmande och hisnande. Vi kan då behöva bli stärkta av Måns och hans Heroes.


  Vi är alla heroes för våra barn och oss själva. Vi har uppdraget att stärka och stötta våra barn så de kan göra jorden hel både i värdegrund och miljöhänseende. Till detta behövs innovativa idéer och det är just därför vi nu får de nya läroplanerna. Regeringen är mycket tydlig:

  Jag är övertygad om att förbättrad konkurrenskraft förutsätter en gemensam värdegrund med alla personers lika värde i grunden.

  Höga mål och förväntningar på oss i förskolan och grundskolan men vi kan! Tillsammans kan vi! You don´t have to worry, you will never be alone for another day! Vi hjälps åt!  Att vi hjälps åt syntes tydligt i de workshops som följde inledningspasset och de fördjupningsdiskussioner som genomfördes under eftermiddagen. Dagen blev perfekt!

  Tillsammans blir det himla bra! Axplock av foton från dagen.
  onsdag 20 september 2017

  Ja, och ...

  Att nyfiket möta en idé, ett förslag eller en tanke med: Ja, och ... känner jag är grunden för lärande och allt ledarskap. En pytteliten fras som bjuder in till vidare kommunikation, som visar på ett genuint intresse och stöttar motparten framåt i sin tankegång. Så enkelt! Så bra!

  För något år sedan lärde vi oss de små användbara orden "not yet" av James Nottingham, de tillsammans med "Ja, och ..." då klarar vi de flesta situationer i skolan och i olika personalgrupper. Ett salutogent tänk i varje händelse!

  Var fick jag dessa små ord? På kommunens chefsforum häromdagen. Ett chefsforum som hölls av företaget Fantastic studios i syfte att hitta innovativa idéer till nya metoder för personalförsörjning. Ett proffsigt skött arrangemang som tog oss från ett frukostmingel till 100 skarpa idéer uppsatta till vernissage vid lunchtid. Förmiddagen visade på proffsig pedagogik, ett inkluderande och salutogent synsätt med innovation och entreprenöriellt lärande som grundtes. Precis det som står i våra läroplaner! Tjusigt! En liten tanke är bara, insåg alla chefer på detta forum att det de var med om, är just så som våra läroplaner förordar att vi ska arbeta i skolan?

  Proffsigt fick de alla 300 deltagarna att känna sig sedda, fick sin röst hörd, fick nyttja båda hjärnhalvorna via tydliga mål, kamratrespons, inflytande och konkret resultat. Allt med hjälp av korta genomgångar, tydliga "fiffiga kompisar" och musik som satte tidsplan och tempo. Pedagogisk lärmiljö när den är riktigt bra!

  Modellen för dagen

  Visar vilket bord/grupp du ska ingå i samt innehåller allt material som behövs under fm.

  Korta genomgångar, med teoretiskt djup.
  Inredningen. I mitten "katedern" där allt extramaterial finns.
  Längst bak vernissage av resultatet.

  Högtidlig invigning av det färdiga resultatet.

  Smakfull avslutning där alla lyfts fram som ovärderliga.

  fredag 8 september 2017

  Hur svårt kan det va´?

  På ett av mina möten i ett av kommunhusen hamnade jag i ett rum med följande utseende:


  Med lätt undran: Varför? Den som visste, svarade: här har vi kurser i kommunens interna system... man tror inte att en medarbetare har egen device med sig... man har inte trådlöst... var och en jobbar med sin... 

  Har vi inte kommit längre? I mitt uppdrag som skolområdeschef får jag nu insyn i nya delar av kommunen som jag inte kände till tidigare.  Skolfolk: slå dig för bröstet, klappa dig på axeln, för vi vet, vi kan och vi förstår! Vi har insett att vi nu lever i det digitaliserade samhället och det INTE innebär att vi bara byter ut skrivhäftet mot tangentbordet och bokhyllan mot hårddisken. Att leva i det digitaliserade samhället innebär ett helt nytt sätt att arbeta och förhålla sig.

  Förra inlägget lovade jag lite vernissage från våra fantastiska dagar med dreamteam Norra Fäladen:

  Filmen är bara en av flera visualiseringar som gjordes på 30 minuter med hjälp av en mobil eller läsplatta. För det kan vi idag. 

  Vi kan också visualisera hur vi tänker på olika sätt:
   CPS Model thinking

  CPS Model Thinking: för hitta fokus i utvecklingsarbete, exempel 1
  CPS Model Thinking: för hitta fokus i utvecklingsarbete, exempel 2

  Våra möjligheter är oändliga idag 👍😀 Use them!

  tisdag 29 augusti 2017

  Energi och fokus!

  WOW! är det enda jag kan säga. jag är hög!

  Vilka kollegor jag har! Vilka fantastiskt kompetenta ledare som arbetar på Norra Fäladen. Det Dreamteam jag drömde om att skapa i våras och innerligt hoppades att jag bäddat för genom rekryteringar och omorganisation, är nu på plats. Och ni är så makalöst proffsiga! Vilken kompetens! Vilken samarbetsvilja, vilken analysförmåga och framför allt vilken framtidstro! Med detta team är allt möjligt!

  Senaste två dagarna har Dreamteam varit iväg på internat med två mål: att lära känna varandra och att gemensamt hitta fokusområden med hjälp av vår vision och verksamhetsidé. Jag ville organisera dagarna på ett kreativt, utmanande och analytiskt sätt. Jag ville att vi all skulle köra hem idag med energi och och tillfredsställelse. Vi kom mycket längre än jag någonsin vågat hoppats på.
  High five på er allihop i Dreamteam!

  Det är häftigt att blicka tillbaks var vi startade igår. Lite trevande, några helt nya i teamet, arbete med vår vision: Vi är Framtiden! Vi fick några olika spaningar på läsårets utmaningar med våra reviderade läroplaner. Dagen innehöll djupa diskussioner, högljudda diskussioner och bekräftande samtal om hur  vi tillsammans ska lyfta våra förskolor och grundskolor till önskad nivå. Samtal som fördes under promenad, i skapande av digitala presentationer och diskussioner i rummet.

  Vägen fram, togs med hjälp av rekordsnabbt skapade filmer som visualiserar var och ens uppfattning om Vi är framtiden! (tänk vad man kan skapa med en padda och några kloka hjärnor).
  Mitt trevande försök blev så här:

  Vi visualiserade också ledningsfjället (förväntade fallgropar, stigningar och toppar) dvs vilka utmaningar vi står inför i digitaliseringens utmaning! Resultatet blev nya former av visualiseringar som dag två startade med.

  Ja, man kan ju inte köra iMovietrailer hela tiden!  
  Ett av flera kreativa exempel.  För ska vi vara proffsiga ledare måste vi ha inställningen att det gäller att inte synliggöra alla fallgropar, utan istället ha dem med vår egen planering och organisation så de överbryggas och inte märks för medarbetarna. Ett tryggt och visionärt ledarskap är dreamteams devis!
  Efter de olika stegen som togs under första dagen konstaterar jag: Vilken digital kompetens och kreativitet som finns i gruppen! Till och med vår inhyrda processledare blev digitalt utmanad av Dreamteam! Heja er!

  Till vår hjälp dessa dagar hade vi Kristina Björn som på ett urskickligt sätt ledde oss genom hela vår process! Hon utmanade oss att använda alla möjliga olika digitala appar och devicer, inte serverade utan skickligt utmanade hon tävlingsinstinkten i de olika ledarena genom; Surprise me! 

  Jag kan också! Vår ska bli bäst! Vid varje Showtime var det huggsexa om vem som skulle får visa först! Vernissage kommer i nästa blogginlägg, håll ut!


  Vi startade i visionen: Vi är framtiden! tog oss igenom Lunds ledord: Lyssna, Leda, Lära, visualiserade vår verksamhetsidé, tänkte till om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, fördjupade oss i reviderade läroplanerna och landade slutligen i kontreta utmaningar med hjälp av modellen Creative Problem Solving, en metod för att utforska utmaningar, generera idéer och skapa handling. En modell som utmanar intellektuellt! Att vi sedan skulle visualisera hela processen digitalt, gav en extra dimension och utmaning. Något Dreamteam fixade galant!


  För som ledare gäller det att vara både här och nu och visionär i sitt arbete på hemmaplan! Jag är säker på att de här dagarnas arbete kommer att hjälpa ledarna att vara visionära i sin konkreta vardag. 

  Jag konstaterar att i teamet råder full samstämmighet! Vi tänker så lika! Vi vill ha lojalitet fullt ut! Vi överens om att vi alla är en del av våra batrns utevckling, inte en isolerade öar utan delav av en kedja; det är lika viktigt vad som gjorts före och vad som görs efter som vad som görs just nu med barnet. Vi är intresserade och vill kunna och förstår hur vi arbetar med 1-åringarna fram till 16-åringarna!  

  Vi enades om följande fokus: 
  Bakom ligger vår verksamhetsidé som innehåller digitalisering och nutidsenlig undervisning. Tillsammans kan vi!


  Fokusområdena ger mig och Anna (administrativ chef) ett enormt ansvar och samtidigt en fantastisk möjlighet att skapa underlag för förskolechefer och rektorer att skapa kvalitativt, likvärdiga verksamheter som ALLA stöttar barn och elever i sitt lärande på ett tidsenligt sätt. Vi är på gång! Vi kan! Nu kan inget hindra Norra Fäladen för att utvecklas tillsammans så som våra barn och elever kräver och har rätt till.

  Tack alla som var med, Dreamteam Norra Fäladen och Kristina Björn. Ni var lika viktiga allihop!

  onsdag 16 augusti 2017

  Nu kör vi!

  Imorgon börjar eleverna skolan och sommarfritids och sommarförskolor säger hej då och startar sina ordinarie verksamheter.

  Norra Fäladen är laddat till max för att kunna köra ett perfekt läsår, det märktes inte minst igår eftermiddag när vi hade vår gemensamma kick-off.


  Det var underbart att framför 350 fantastiska medarbetare få berätta om Lunds vision, Norra Fäladens verksamhetsidé våra gemensamma mål och våra värdeord. Tillsammans Är vi framtiden och alla tänker och arbetar: Proffsigt och Positivt! Vi tog också med Medicon Village grundval: Ju fler koppar kaffe desto bättre!

  Som ett led i att vara en del av vårt omgivande samhälle, körde vi kick-off:en på Medicon Village och Ebba Fåhreus, VD på SmiLE Incubator (ett av Medicon Village företag) berättade hur de arbetar och tänker samt vilka utmaningar de står inför. Respons som:

  • Intressant!
  • Kul att höra!
  • Spännande!
  • Det jobbar med samma tänk som vi! 

  Visar vikten av att vi ständigt interagerar och samarbetar med alla spännande verksamheter som finns runt våra förskolor och skolor!

  Inför läsåret har vi den reviderade Lgr11 som byggt in vikten av digitalisering i läroplanens alla olika delar. Ett år har vi på oss, nästa år ska alla lärare arbeta som läroplanen säger. Lika delar digitala verktyg som analoga, minst! Det viktiga är att skolan stärker barns/elevers digitala kompetens och deras innovativa förmåga! Dessa ord var uppdraget till de som skrev om läroplanen utifrån digitaliseringskommissionens underlag.

  På Norra Fäladen har vi kommit långt men har en bra bit kvar innan ALLA pedagoger känner sig lika trygga i de digitala verktygen som i de analoga. Börja, prova, ta hjälp av kollegor, är mitt enda råd till alla pedagoger. Till er ledare säger jag: visa, prova, använd, hela tiden! Det är enda sättet vi tillsammans blir säkra på alla de digitala möjligheter som nu erbjuds. Tänk hela tiden: kan jag använda en app, en molntjänst, Internet till det jag vill göra med barnen och eleverna som sparar tid och ökar kunskapsnivån? Räkna bort din initiala tröskel och du är hemma när du ska bruka hela våra digitala värld i klassrummet. Prova också att plocka bort en del av de analoga verktygen och se om de faktiskt inte är överflödiga? Tänk efter själv, till vad använder du din mobiltelefon? Visst är det allt!

  Största förändringen med tillgången på de digitala verktygen är pedagogiken, för att ge denna ytterligare skjuts, var vi och besökte Svaneskolans innovativa klassrum idag:  På ett enkelt sätt har de ändrat hela karaktären på rummet. Alla borden har en "whiteboard"-yta för kreativa anteckningar. Varje bord har en unik färg för enkel grupp-placering/omplacering (Kooperativt lärande!) och en egen skärm dit läraren styr presentationer och uppdrag (inga felvända nackar här), en loungegrupp för att ha möjlighet att sitta på ett annorlunda sätt, vanliga gympamattor i trave för att möjliggöra avslappning men också sitt-och liggställningar för ungdomarna på golvet. Enkla medel men jag garanterar, rummet kändes nutid och inte 1900-tal! Lisa Lönn Hopper berättade frikostigt om tanken bakom inredningen samt de olika digitala spel som de kommer att prova detta läsår. Spännande och innovativt! Som Björn Svensson sammanfattade vårt gemensamma samtal om spel som motivator och inspiratör i lärande: "Ett läromedel som använder nätet för fakta, pedagoger som utformar uppgifterna och vägleder och hjälper eleverna i rätt riktning och teknik som eleverna är bekanta med och som skapar möjligheter i takt med utvecklingen."

  Bra jobbat Svaneskolan! Vi blev mycket inspirerade! Ofta finns det bästa i ens omedelbara närhet!

  Kreativa lärmiljöer, klok och intensiv användning av alla tillgängliga digitala möjligheter, då är jag säker på att vi alla tillsammans kommer att Stärka våra barns/elevers digitala kompetens och deras innovativa förmåga! Det är bara att köra!

  Läsåret 2017-18, NU KÖR VI!