tisdag 11 december 2018

Tillsammans blir allt bättre!

Tänk vilken kraft det finns när alla samarbetar med alla!

Vår NF-dag är en sådan dag. En dag när alla pedagoger i förskolan, fritidshemmet och grundskolan inspirerade, stöttade och tänkte tillsammans.Dylika dagar är de bästa! Bästa eftersom all, eller iallafall en hel del (för det finns så oändligt mycket mer!) fantastisk kompetens får lite rampljus och alla kollegor får möjlighet att lära av varandra.


Hela huset dallrade av liv, denna dag av vuxna personer, och överallt hördes även ordet Apple teacher. För det var just denna dag som var lite extra avstamp för målet att alla pedagoger framöver ska vara Apple teacher! 

Att producera mera och konsumera mindre var honnörsord märktes överallt och att kreativitet är något centralt i allt lärande kändes helt rätt och fick en rejäl injektion denna dag.


Hatten av för alla proffsiga workshopledare. Ni var makalösa!
Skål för alla klara och alla kommande Apple teacher!
Tillsammans når vi längre!