måndag 11 januari 2021

Terminstart med proffsiga kollegor

 2020 är förbi och 2021 har börjat, så även 2021 som skolår.

Ett skolår som liksom det förra kommer att utmana allt vi trodde var omöjligt och ställa krav på oss alla att tänka utanför boxen och nyttja alla möjliga och omöjliga lösningar för att få ner smittspridningen och ändå ge våra barn och unga en skolgång den har rätt till. Utan proffsiga pedagoger är det en omöjlighet. Ni är de som gör det! I grundskolan och på fritidshemmet.

I Lund har vi tvingats fatta beslut om att de allra flesta eleverna i årskurs 7-9 måste ha sin undervisning som fjärrundervisning. Detta för att ge plats till barn och medarbetare i årskurs f-6 att kunna glesa ut sin verksamhet och på det sättet kunna vara kvar i närundervisning.

Till all personal i f-6, KSU (kommungemensamma Särskilda Undervisningsgrupper) och delar av 7-9 med elever på plats vill jag säga följande:
Till all personal i 7-9 som nu undervisar i fjärrundervisning säger jag:


Ni är alla helt fantastiska och helt oumbärliga för vår uppväxande generation. Känn er STOLTA!

Till er i 7-9 vill jag även slå ett slag för Lunds fjärrundervisningssite: 


Meningen är att du där ska hitta allt det tankestöd du kan behöva som lärare, elev eller vårdnadshavare  i fjärrundervisningstider. Nästa tips är Facebookgruppen Distansundervisning i Sverige, där hittar oändligt med tips och tankestöd av kollegor runt om i Sverige. Extra kul är det att gruppen startats och administreras av en tidigare lundakollega Ingrid Tidvall.

Tänk att en terminsstart kan gå så bra i dessa märkliga tider! Det måste bero på att lärare, all annan personal, skolledare är superproffsiga och att alla elever är ambitiösa. 

Lunds skolfolk, ni är bäst!