lördag 11 februari 2017

Framtiden ligger ditåt!

På vägen mellan några av de skolor/förskolor som jag nu har ansvar för sitter följande banderoll:


Stora planer har AF-bostäder och det har vi med! Tillsammans ska vi skapa bästa miljön för de minsta och de lite äldre studenterna. Lunds kommun bygger tillsammans med AF-bostäder (AF = Akademiska föreningen) en kombibyggnad med förskola och skola i de nedersta planen och studentbostäder på de övre planen. Gård och övriga utemiljöer samsas alla om. Här hoppas vi inte enbart på husligt samarbete utan även på mänskligt samarbete. Många av de barn som kommer att ha sin förskola och skola här, är barn som behöver goda förebilder för att se ljus i framtiden och själva se att framtiden är just de! Ingen annan! Sverige behöver alla sina invånare, oavsett ursprung och antal år i Sverige. Fördelen med studentbostäder är just detta, Lunds universitets studenter idag kommer från hela världen och är på så vis helt automatiskt förebilder för våra barn.

Att ha positiva förebilder är jag övertygad om är det viktigaste för alla människor, få är de som orkar att kämpa framåt utan en eller flera förebilder och målbilder. Ett annat sätt att skaffa sig målbilder är att i skolarbetet samarbeta med olika arbetsplatser. Våra åttor är med och skapar ett samarbetsprojekt med Skanska som bygger ESS; Vi SES! I veckan var jag ute och mötte pressen på ESS-anläggningen för att förklara och beskriva detta fantastiska projekt.


Mer av sådant i förskolan och skolan! Jag är övertygad om att fysiklektionerna blir oerhört mer motiverande, när dessa är ett led i att förstå hur den framtida forskningsanläggningen kommer att fungera, när man själv fått "vandra runt i" spallationsanläggningens hjärta. Som bonus får eleverna prova på att vara t ex processledare, bygga anläggningen i Minecraft, skriva sitt CV till en riktigt HR-anläggning och att bygga en utställning som förklarar världens främsta forskningsanläggning. 

Inget av detta existerar utan kloka och framåtsträvande ledare! I veckan har jag fortsatt att ha rekryteringsintervjuer till kommande dreamteam Norra Fäladen. Det blir bra! Men inte som jag tänkt. Framtiden har alltid något annat med sig än det man tror.

Vardagen rymmer så mycket, i förskolan/skolan även de mer utmanande bitarna. I veckan har barn och elever på olika ställen utmanat nutiden lite mer än nödvändigt på sina ställen, vilket gjort att trygga och tydliga ledare behövts, liksom proffsiga kollegor och en skolområdeschef som vågar ta beslut när det blåser lite mer. Allt för att vi tillsammans ska bli ytterligare lite bättre på att möta och arbeta med våra barn och ungdomar, så de blir den kloka framtid vi alla vill att de ska vara.

Jag avslutar med veckans tanke: En morgon hörde jag följande av en reporter på radion: "Jag blev faktiskt lite glad när jag hörde att Avicii spelar akustisk gitarr. Det är liksom lite mer riktigt musik." 

Vi har en lång väg att gå innan våra mindsets accepterat att vi nu lever i en digital tidsålder. Att göra något digitalt, är för mig lika mycket värt som att göra något analogt! Jag menar, det är väl inte bättre att veva igång ett telefonsamtal

än att be Siri ringa upp?


Bakom planket utvecklas framtiden! Tänk vilka kloka idéer de kommer att utveckla om vi bara ger dem rätt förutsättningar och inte är kvar i våra historiska mindsets!

Delfinskolan

fredag 3 februari 2017

Rekryteringstider

Ett av de mer spännande uppdragen som jag nu har som skolområdeschef, är att rekrytera nästa generation ledningsteam på Norra Fäladen. Vi är mitt upp i det nu och en av de få ledningskollegorna som är kvar efter sommaren på skolsidan, är med på alla intervjuerna, liksom en från HR som är specialist på chefsrekrytering. Bra att vara tre som kan lyssna, tolka och ställa kloka frågor.

Intervjuerna blir lärande samtal om hur man kan ha skola, vilka ledaregenskaper som krävs och hur man ser på pedagogik. Kandidaterna har givetvis olika bakgrund och vi pratar med förstelärare, rektorer, förskolechefer, fackliga ombud, lärare och kombinationer av detta. Vi har bestämt att grundläggande krav för rektors- och biträdande rektorstjänst är lärarlegitimation. Vi ser att skolledare behöver kunna sin läroplan och skollag och ha genuin förankring i sin verksamhet. Bedömarkompetens är en av flera kompetenser som behövs för att kunna stötta sina medarbetare i dagens skola.

Förutom alla intervjuer planeras i Lund för en sammanslagning av de två grundskolenämnderna. Som led i detta har jag denna veckan, blivit intervjuad av två organisationskonsulter om chefsuppdrag och chefsorganisationer. Jag uppfattade konsulterna som kunniga, med bred kompetens och lyhörda. Torsdag förmiddag fick vi höra hur de uppfattat våra svar och våra nuvarande organisationer samt diskutera vidare olika möjligheter.

Att se ansvarsuppdrag efter beslutshorisont (tidsperspektiv) var nytt för mig men gav en mycket tydlig bild av chefsuppdraget. Kort tidshorisont på beslut = ansvar närmare kärnverksamheten, längre tidshorisont = mer strategiskt ansvar.

Utöver dessa aktiviteter har jag

 • haft förhandling med ett fackförbund
 • gått lönekurs
 • varit på rehabmöte
 • lyssnat på kompetensutveckling för pedagoger
 • planerat en rehab
 • varit på ett sip-möte
 • långpratat med en elev i behov av stöd i sin situation
 • haft ledningsmöte på NF
 • deltagit i ett SIP-möte
 • ägnat fredagsförmiddagen åt arbetet med strategiska frågor med ledningsgruppen på förvaltningen
 • svarat på ett oändligt antal mejl
Det är mycket i skolans värld, men kul! Tillsammans gör vi skolan riktigt bra!

torsdag 2 februari 2017

Lärmiljö i digital tid

After BETT 2:

I fjol, efter BETT-dagarna var jag uppfylld av två saker: Make things real och lärmiljöerna. Make things real, var vi redan igång med på flera av skolorna och även på Fäladsgården som jag då var ansvarig för. Att få till de kreativa lärmiljöerna var en svårare uppgift.

Våra förskolor har i allra flesta fall en fantastisk lärmiljö, omväxlande, öppen och inspirerande. F-3 har fina lärmiljöer i stil med förskolornas, 4-6 helt ok men 7-9 klara utvecklingsbehov. För att komma en bit framåt inrättade vi detta läsåret 3 förstelärartjänster, 1 på Backaskolan och 2 på Fäladsgården. Ett blogginlägg beskriver deras ambition. Heja!

På BETT-föreläsningarna finns inte någon som förordar klassrum med stängd dörr, 25-30 bänkar vända åt samma håll och några få whiteboards. Den digitala tidsåldern kräver något annat. Först och främst måste vi tänka på ljudmiljön! In med betydligt fler akustikplattor! Kanske mattor och annan textil som ljudabsorbenter? Lärande måste få låta! Ett tyst klassrum är inget läranderum, mer än möjligtvis under djupläsning i en skönlitterär roman. För att lära måste du samtala med kamrater, lyssna på filmer, spela in ljudfiler och blanda text och ljud.

Handen på hjärtat: hur mycket film tittar du på jämfört med bokläsning? Hur många Fb-inlägg läser du som saknar en bild/film? Vilken nyhetsartikel läser du hela om den saknar bild/film? Idag vill vi ha rörlig bild, ljud och bild i samklang med texten.

Från Ante Runnqvist, Codesign
Dagens forskning är unisont med att lärande är en social aktivitet och ska så vara. Vygotskij, Dewey m m som våra läroplaner vilar på har detta som grundförutsättning. Hela BFL (Bedömning För Lärande) bygger på förhållningssättet att tillsammans lär vi.

För att bena upp lärmiljön är det bra att ta hjälp av Ante Runnqvists modell (tillika SPSM:s modell) för en elevs lärmiljö. Alla tre delarna är lika viktiga. Teknik, ljud, ljus, inredning och färger är naturliga delar i den fysiska miljön. De pedagogiska modellerna gör till den pedagogiska lärmiljön och lärkamraterna de sociala lärmiljön. Olika enheter har olika utmaningar men modellen hjälper oss att identifiera just vårt utvecklingsområde.

I all utveckling behövs inspiration, för mig var följande goda exempel från BETT-föreläsningar:
Enkelt runt bord där man kan vara både i och runt. Samtal blir naturligt.

Inspiration (kanske värdegrundsord?) hänger i taket.

Olika lärande kräver olika miljöer men allt i samma rum.

Olika lärande kräver olika miljöer men allt i samma rum.
Observera stå-borden!

Utemiljön är lika viktig som innemiljön och ska användas som aktiv lärmiljö.

Jag kan inte låta bli att visa er en praktisk, sund innovation som bonus: Ser ni vad det är? En i golvet fast monterad cykel som laddar din device. Skulle kunna ha varit ett Spänningssökarbidrag! Jag tycker vi sätter sådana hr scyklar runt om på skolorna! Dubbel nytta! Mobilen och kroppen får ny energi 👍 😃