onsdag 27 juni 2018

Digital skola för offentlig förvaltning!

För drygt ett år sedan skrev jag inlägget: Lund, get digital NOW!

En del har hänt men inte tillräckligt mycket och framför allt inte i rätt hastighet. Varför? Jag tror det behövs mer grundläggande förståelse om vad en digital tidsålder faktiskt innebär. Vilka omställningar som behövs och framför allt vilka omställning i tjänster och tjänsteinnehåll som krävs.

Oändligt många är de som föreläser, skriver och debatterar om vad det innebär att vara digital och visar på alla de förändringar som redan är vardag.

Tänk t ex på:

  • Bank-id
  • Swisch
  • Datorbank, istället för besök på bankkontoret.
  • Airbnb
  • Flygresor.se
  • Facebook evenemang
  • diverse appar och internettjänster, istället för besök på resebyrån.
Digital incheckning har startat och byggs hela tiden ut på vårdcentraler och sjukmottagningar och senaste deklarationen gick inte att lämna direkt till skattekontoret.Sverige som land har en beslutad strategi:
Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
Bäst i världen, det är inte små ord, men jag håller med. Här har vi vår styrka! 

Digitaliseringsrådet har i sin senaste rapport (citaten nedan är hämtade härifrån) analyserat dagsläget i offentliga Sverige och lyfter fram några viktiga delar. 

Sverige har under lång tid legat i framkant med att digitalisera samhället och att få med alla på resan, men "Sveriges prestation tycks försämras över tid relativt andra länder som är framstående inom detta område." (s 6) 

Försämring är väl inte det vi ska ha? Men jag håller med, offentliga Sverige håller inte jämna steg längre. Det måste vi! För att bli bäst i världen är skolans utveckling en av de viktigaste, med målet ”det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.” (s 22) 

I skolan arbetar vi mot tre fokusområden:

  • digital kompetens för alla i skolvärlden, 
  • likvärdig tillgång och användning
  • forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. 

Nya läroplaner och kompetensutveckling från Skolverket är på plats. Bara att hugga i! F o m 1 juli 2018 är rev Lgr11 skarp. Implementeringstiden är slut.

Rapporten pratar om en miniminivå: "För att nå en likvärdig skola bör, enligt Rådet, en miniminivå av digital förmåga och digital mognad därför inte vara frivillig. Rådet anser att det idag lämnas över ett för stort ansvar till skolledningen att prioritera området eller ibland till den enskilde läraren. Det behöver särskilt säkerställas att digitala kunskaper prioriteras och sprids till de som halkar efter. 
För att nå en likvärdig skola bör, enligt Rådet, en miniminivå av digital förmåga och digital mognad därför inte vara frivillig. Rådet anser att det idag lämnas över ett för stort ansvar till skolledningen att prioritera området eller ibland till den enskilde läraren. Det behöver särskilt säkerställas att digitala kunskaper prioriteras och sprids till de som halkar efter." (s 24)

Digitaliseringsrådet beskriver också framtidens skola rent fysiskt, man pratar om den digitala, smarta skolan. (s 26): "För att undvika att medel går till nybyggda men omoderna lokaler anser Rådet att ett särskilt projekt för utformning av framtidens smarta digitala skola bör inkluderas som ett underområde i regeringens samverkansprogram som rör smarta städer. (s 26)

Spännande och klokt! Hoppas bara att alla tjänstemän läser och förstår det här!

Jag tror definitivt att Rådets förslag att införa en obligatorisk utbildning för alla tjänstemän: "Den digitala skolan för offentlig förvaltning" (s 51). Storbritannien har det redan (The Government Digital Service (GDS) Academy) (s 51), är nödvändig. I skolans värld har vi förstått det här, nu är det övriga offentligsveriges tur att komptensutvecklas!

I skolvärlden är vi vana att utvärdera resultat och blicka framåt, förvaltningar ska göra detsamma. Ett bra verktyg för detta är SKL:s verktyg eBlomlådan. LIKA:s syskon.
ALLA får kavla upp ärmarna för att vi ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringen! Det finns inget imorgon, det finns bara NU. 

När du nu checkar ut för semester vill jag skicka med dig att hålla ögonen öppna: i vilka lägen nyttjar du en digital tjänst? I vilka lägen blir det effektivare än före digitaliseringen? Poppar det till och med upp en innovativ idé till ny digital tjänst (kanske från ett av dina barn/barnbarn/syskonbarn mm)? Är idén riktad till en offentlig förvaltning, tipsa dem!

Och alla där ute, sol, värme och badvatten är helt analogt och bäst utan digitala devicer :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar