tisdag 25 april 2017

Lund, get digital NOW!

Vissa dagar faller all input på plats, en sådan dag har det varit nu. Den enkla summeringen av två dagars skolledarinternat där temat var Framtidens skola med klok input som både utmanade (Erik Fernholm och Bo Dahlbom) och bekräftade (Lina Axelsson Kihlbom och Anders Jacobsson) och förra veckans Chefsforum där kommundirektör Anette Henriksson lanserade kommunens nya vision (ska formellt tas av kommunfullmäktige):Som inramning av Visionen kördes "Morgonsoffan" med deltagare från tre olika förvaltningar som pratade om hur digitaliseringen påverkade deras vardag och hur de mötte nutiden med innovativa lösningar. Spännande och inspirerande att höra hur Vård- och omsorg anställt en teknologie doktor för att implementera robotar  i äldrevården, hur socialförvaltningen bygger e-tjänster för försörjningsstöd och elever arbetar med om programmering. 

För att nå visionen och kunna vara innovativa är jag helt säker på att vi måste ha förhållningssättet som en av eleverna gav oss vuxna som tips: Prova, det kan ju fungera! Den frasen kommer jag att bära med mig länge! Nästan ännu bättre än Pippi Långstrumps: Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert!

Nu har t o m kommundirektören varit mycket tydlig: nyttja digitaliseringens möjligheter och arbeta effektivt och innovativt! Skönt tycker jag! Nu kör vi! Full fart framåt!

Under chefsforum pratade också Jonas Hammarberg ledarskap och digitalisering:


Slutsatsen är tydlig: Du ledare/chef get digital now! Oavsett vilken sektor du arbetar i. Jag tänker på t ex polisen, hur duktiga de blivit t ex på att vara aktiva på sociala medier. Visst man kan kritisera och säga är det inte bättre att de motverkar och löser brott? Men tänk lite till, det är ju just det de gör med sina inlägg på Facebook och Twitter, de har anammat den digitala transformationen. Vi måste tänka nytt, vi måste tänka innovativt.

Om vi ledare är just ledare och får våra medarbetare att följa oss i det digitala samhället så visar vi riktning och prioritering. För just följare är en av de signifikanta skillnaderna i det digitala samhället mot det analoga. Kopplat till Lunds nya vision finns tre värdeord som ska visa hur vi ska förhålla oss till vårt arbete: Lyssna, Leda, Lära


Som Jonas uttryckte det: "Den som skapar flest följare vinner. Det handlar inte att springa snabbast. Det gäller inte att leda utan att få människor att följa dig." Du lyckas få följare om du är "nyfiket, ärligt intresserad och arbetar utifrån det involverande ledarskapet."

Nu kör vi Lund! I skolan har vi ju dessutom fått den nya reviderade läroplanen där det digitala uppdraget blivit mycket tydligt för skolan. Redan i första kapitlet står nu i Skolans uppdrag:

"Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."

Vidare står nu i Skolans uppdrag:
"Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Förändringar i flertalet kursplaner är lanserade och skolan har ett läsår på sig. Bara att kavla upp ärmarna och förverkliga det vi väntat på under flera år! Mitt tips är: hjälps åt! Samarbeta! Följ och skapa följare! Dela, dela, dela! Och tänk på elevens devis: Prova, det kan ju fungera! Då fixar vi detta galant!

En bra start kan vara att lyssna på följande podd om du vill fortsätta att vara en klok skolledare i det digitala samhället: http://digitalsamtal.se/072-nu-ar-det-dags-svenska-elever-ska-lara-mer-om-digitaliseringen/

Tillsammans kan vi! Arbeta som kommundirektören önskar - nyttja digitaliseringens möjligheter och arbeta effektivt och innovativt! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar