måndag 11 januari 2021

Terminstart med proffsiga kollegor

 2020 är förbi och 2021 har börjat, så även 2021 som skolår.

Ett skolår som liksom det förra kommer att utmana allt vi trodde var omöjligt och ställa krav på oss alla att tänka utanför boxen och nyttja alla möjliga och omöjliga lösningar för att få ner smittspridningen och ändå ge våra barn och unga en skolgång den har rätt till. Utan proffsiga pedagoger är det en omöjlighet. Ni är de som gör det! I grundskolan och på fritidshemmet.

I Lund har vi tvingats fatta beslut om att de allra flesta eleverna i årskurs 7-9 måste ha sin undervisning som fjärrundervisning. Detta för att ge plats till barn och medarbetare i årskurs f-6 att kunna glesa ut sin verksamhet och på det sättet kunna vara kvar i närundervisning.

Till all personal i f-6, KSU (kommungemensamma Särskilda Undervisningsgrupper) och delar av 7-9 med elever på plats vill jag säga följande:
Till all personal i 7-9 som nu undervisar i fjärrundervisning säger jag:


Ni är alla helt fantastiska och helt oumbärliga för vår uppväxande generation. Känn er STOLTA!

Till er i 7-9 vill jag även slå ett slag för Lunds fjärrundervisningssite: 


Meningen är att du där ska hitta allt det tankestöd du kan behöva som lärare, elev eller vårdnadshavare  i fjärrundervisningstider. Nästa tips är Facebookgruppen Distansundervisning i Sverige, där hittar oändligt med tips och tankestöd av kollegor runt om i Sverige. Extra kul är det att gruppen startats och administreras av en tidigare lundakollega Ingrid Tidvall.

Tänk att en terminsstart kan gå så bra i dessa märkliga tider! Det måste bero på att lärare, all annan personal, skolledare är superproffsiga och att alla elever är ambitiösa. 

Lunds skolfolk, ni är bäst! tisdag 22 december 2020

Annorlunda år

 Vem kunde i sin vildaste fantasi tro att vi skulle hamna där vi gjorde under 2020?

I januari spelade jag in följande intervju:

Inspelad för RISE och deras konferens för Vårdsektorn

Hör ni hur förkyld jag är 😬? Otänkbart 2 månader senare.

Budskapet består fortfarande. Att leda kräver mod och tydlighet, i alla lägen.

Mod har vi sett oändliga bevis på under detta året. Modiga och kreativa skolledare och pedagoger som fixar, trixar, organiserar om och lär sig nya mötesprogram på ingen tid. Allt lika proffsigt!

Jag är så stolt! Stolt över att vara en del av det Sverige som vi faktiskt haft öppet, för barnens skull.

Inget är omöjligt för en kompetent skola. Titta bara på Lucia som ett av flera exempel där skolan anpassat sig efter det "nya normala 😧"

YouTube-visning på Fäladsgården (åk 7-9)

Google Meet-möte för inbjudna på Idalaskolan (f-3)

Samma exempel finns från vardagen i de olika lärmiljöerna och i vuxenarbetet. Tänk vilken nytta alla haft av att vara digitalt kompetenta detta år! Att några av skolorna tvingades över till fjärrundervisning sista dagarna (pga mycket hög personalfrånvaro) var jag helt lugn med. Jag visste att de skulle klara det galant, vilket de gjorde 👏.

Oavsett den digitala utvecklingens kraft längtar jag nu efter den positiva mixen av analogt och digitalt. Varför ska det behöva vara det ena eller det andra? Jag vet, vi har en pandemi. Men när vi är ute på andra sidan? Då kan vi väl lova varandra att dra nytta av det vi lärt oss detta år och skapa den för lärande och arbete optimala mixen?

Med det säger jag God Jul och ett mer hälsosamt Gott Nytt År!

Som jag skrev till mitt ledningsteam: en högst anspråkslös filmatiserad julhälsning onsdag 14 oktober 2020

Kris föder kreativitet!

 Med en övertygad känsla av att det även av denna kris (pandemin) kommer något positivt, delar jag med mig av dagens 😃👏-känsla.

På en av 7-9-skolorna i mitt utbildningsområde arbetar de nu i ett projekt som är ämnesöverskridande. Att höra både lärare och elever stolt berätta om filmerna som snart är snart klara och att arbetet med att skapa filmerna ger kunskaper i skolans värdegrund, filmmanus/produktion, agerande framför och bakom en kamera, speltillverkning, publicering enligt GDPR och kommunens policy osv osv, dvs viktigt på riktigt och motivationshöjande! SÅ BRA! De av er läsare som är insatta i reviderade Lgr11 ser också att bakom dessa kompetenser ligger kursplaneinnehåll som annars kan vara svårt att få med i undervisningen.

Hade vi inte haft pandemin hade detta projekt säkerligen resulterat i en magisk musikal men när detta inte är möjligt tänker man vidare och skapar ett framtidsprojekt av sällan skådat slag.

Titta bara på exemplen nedan som ska vara filmernas startsidor:

Urproffsiga bilder och titlar. Bilderna vittnar också om att filmerna inte bara är visuella utan också interaktiva, digitala spel finns inprogrammerade till tittaren. Var går gränsen mellan spel och film? Framtiden är definitivt i våra 14-åringar.

Viktigt på riktigt är en av ledstjärnorna för den aktuella skolan och bevis på detta är bl a samarbetet med SVT och Elin Wramneby: 

Att eleverna dessutom hunnit med att arbeta med sin lärmiljö, lära sig mer om bl a organisationen Maskrosbarn och hur man organiserar en Vintageshop är bara bevis på hur välplanerat och genomtänkt projektet är.


Filmerna kommer inom kort att finnas på skolans egen YouTubekanal och alla bilder är tagna från skolans instagramflöde.


"Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Målet för regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter."

Ovanstående nedslag är definitivt ett bevis på att vi lever upp till Regeringens direktiv!Bild från Regeringen.se

fredag 12 juni 2020

Skolavslutning 2020

Vår tids konstigaste läsår avslutas idag. Skolavslutning 2020. Kom ihåg den.

Vad jag vet har inte utbildningsväsendet varit stängt, som det varit i Sverige och världen någon gång sedan allmän skola startade för några hundra år sedan, som det varit i vår. Detta trots både världskrig och tidigare pandemier.

Jag är glad för att Sverige inte fattade beslut att stänga förskolor, grundskolor och grundsärskolor. Tack! Ur barnens vägnar.

Kan det vara så att våra äldre studerande fått betala priset för vår iver att effektivisera sjukvård och vård/omsorg? Jag bara undrar.

Oavsett, har våren öppnat upp för en fantastisk kreativitet och mod att gå utanför komfortzonen för att som lärare och rektor ge alla studerande den utbildning och de traditioner de har rätt till. Tänk vilken kraft som finns när vi hjälps åt och nyttjar de möjligheter som finns runt omkring oss!

Några få av mängder av goda exempel, bara från avslutningsveckan i Lund:

Niornas traditionella avslutningsfest blev till ballunch (i respektve klassrum med möjlighet till distans) med tal på Google Meet.

 
"Utdelning av årets stipendier samt tal till åk 9 via länk. Eleverna med via Google meet i sina klassrum och stipendiaterna får komma ut och ta emot sina välförtjänta stipendier! "


En annan skola kör allt via Google Classroom och den gemensamma sommarsången via Google Meet.


En tredje skolas rektors svar till mig för ett par dagar sedan:


Gymnasieelevernas traditionella utspring görs med social distans i grupper under 50 personer, då behövs streaming!

Tack @pernillasvensson för bilden!

Jag bugar och tackar all proffsig personal i våra skolor!
Hatten av för er!
fredag 14 februari 2020

Skapa framtidens innovatörer!

Skolans uppdrag är att förbereda och skapa framtidens medborgare. Om det är vi alla överens! Men hur riggar vi då dessa framtida innovatörers lärmiljö så de kan utveckla de kompetenser vi vill att de ska besitta som vuxna?

Diskussion, analys, verksamhetsbesök har gjorts åtskilliga gånger, förstelärare har tillsatts och arbetat men resultatet har varit klent i det stora perspektivet. Iallafall hos oss.

För att komma lite längre i ledningsteamets tankar kring lärmiljö har vi nu ögnat två dagar åt just innovativ lärmiljö. En dag på Skapaskolan och en dag på Nobel Prize Museum.

En av Nobelpristagarna, Malala Yousafzai säger:


Be brave! För barnens skull måste vi våga vara det! Be brave att förändra våra lämiljöer. Idag kännetecknas en lärmiljö i grundskolan och gymnasieskola (varken i skolformerna för yngre barn eller för äldre 😯) av ett bord och stol/elev. Nu ska det ändras! Gemensamt har vi kommit fram till att den nya symbolen bör vara gradängen! Egentligen något som redan de gamla grekerna har de klart för sig.Gradängen ska givetvis vara i kombination med alla andra typer av lärmiljöer. 

Vi startade direkt med att analysera en lärsituation vi själva iscensatte och arbetade i tillsammans med Christer Holger, Skapaskolans verksamhetschef.


Hur ser våra egna lärmiljöer ut hemma? Gynnar dem de kompetenser nobelspristagarna anser är de vinnande för att nå framgång i innovativa idéer:Tyvärr inte. Våra klassiska lärmiljöer både exkluderar barn, idéer och samarbete. Ändring ska ske! Utgångspunkten blev Educationrickshaw.com. En bild/modell vi sett flera gånger men inte tagit på tillräckligt allvar.


Samtidigt kom vi fram till att variationen är den bästa. Den högra bilden är processen, den arbetar vi med i den lärmiljö vi känner är bäst just för oss, i fönsternischen, i det ljudisolerade båset, i soffan, på loftet eller i grottan. Vid genomgångar, ska allt fokus vara framåt, då är gradängen outstanding.

Forskare har kommit fram till att anledningen till att Cambridge University har flest innovatörer beror på deras gemensamma middagar där placeringen är given utifrån principen att olika ämnen blandas. Tillsammans kan vi mer och bättre! Think outside the box.

Digitalisering har varit fokus under flera år. Där denna landat och blivit vardag, kommer nästa steg naturligt, lärmiljön. Våra barn rätt till en adekvat lärmiljö!

Nobel Prize museum har man just nu en utställning om Mänsklighetens största nytta. Ett annat sätt att tolka vårt uppdrag: skapa och förbereda våra elever till att kunna göra mänskligheten den allra största nyttan globalt.


Utifrån inspiration, tankevändor och samarbete skapade vi sedan om i våra befintliga lärmiljöer till, vad vi tror, inkluderande, stimulerande och motiverande lärmiljöer:


Efter hårt arbete krävs reflektion. Djuptankar på egen hand och tillsammans. Ett pass vi alltför ofta hoppar över eller prioriterar bort. Både för oss själva och vår elever. De bästa innovativa idéerna kläcks ofta just i reflektionen.


Summeringen av dagen talar för sig själv:Nu har vi lovat oss själva att gör verkstad av dessa dagar på hemma plan. Vi gör det med Alfred Nobels ord "If I have 300 ideas in a year and just one turns out to work I am satisfied"


Be brave! Då ger vi våra elever de rätta förutsättningarna att bli framtidens innovatörer!


tisdag 11 februari 2020

Dela-kultur

Grunden till all utveckling bör vara Dela-kultur!

När Skolverket kontaktade mig i slutet av november var min spontana tanke: nej. Vi har inte möjlighet just nu, det är så mycket. Ingen orkar mer före jullovet.

Men tänk så fel jag hade! Och vilken tur att jag gjorde som jag alltid gör, sov på frågan. Nästa dag skrev jag ihop ett peppande mejl till kollegorna i mitt rektorsteam och frågade om de var på. Och visst var de det! Skolverket fick sitt ja, en skola att filma på, kollegor att intervjua och elever att inspireras av. Allt med två veckors varsel, de sista veckorna på terminen. Fantastiskt! Det kallar jag framåtanda och genuin Dela-kultur.

Filmerna som Skolverket skapat tillsammans med oss ska fungera som inspiration till de skolor och huvudmän som ännu inte riktigt kommit igång med digitaliseringen och är en del i deras satsning Digistegen.

Se och inspireras av kloka pedagoger och skolledare:

Ett lärande kollegium


Leda och organisera för digitalisering


Idag liksom alla andra dagar är jag en stolt utbildningschef i Lund 😊


fredag 20 december 2019

God Jul!

Summerar en oerhört intensiv termin. Mycket gott har blivit gjort och framför allt har fler barn och ungdomar i Lund fått möjligheten att gå i en mer likvärdig och tidsenlig lärmiljö.
Heja alla proffsiga skolledare och pedagoger 👏👏👏
Under terminen har jag medverkat på en rad olika nationella evenemang som Internetdagarna, EdTech mm och spridit Lunds kunskap om hur man digitaliserar skolan på ett klokt sätt. "Turnén" kröntes av att Skolverket var på besök i en av våra skolor och skapade inspirationsfilmer till de huvudmän som behöver lite starthjälp att komma igång med digitaliseringen.Varsågoda! Hoppas vår erfarenheter kan stötta där så behövs!

Parallellt med all utveckling som skett, kan jag inte låta bli att fundera över vad vi skapat i vår vilja att säkerställa demokratiska processer, säkra beslut och medinflytande. Gör alla risk- och konsekvensanalyser, nämndshandlingar,  PUB-avtal och projektgrupper att barn och elever lär sig mer?

Kanske, kanske inte.

Jag säger som talmannen God Jul på er allihop! Distans till uppdraget är nog det viktigaste 😉

2020 tar vi nya tag för våra älskade barn och elever 💛