fredag 3 februari 2017

Rekryteringstider

Ett av de mer spännande uppdragen som jag nu har som skolområdeschef, är att rekrytera nästa generation ledningsteam på Norra Fäladen. Vi är mitt upp i det nu och en av de få ledningskollegorna som är kvar efter sommaren på skolsidan, är med på alla intervjuerna, liksom en från HR som är specialist på chefsrekrytering. Bra att vara tre som kan lyssna, tolka och ställa kloka frågor.

Intervjuerna blir lärande samtal om hur man kan ha skola, vilka ledaregenskaper som krävs och hur man ser på pedagogik. Kandidaterna har givetvis olika bakgrund och vi pratar med förstelärare, rektorer, förskolechefer, fackliga ombud, lärare och kombinationer av detta. Vi har bestämt att grundläggande krav för rektors- och biträdande rektorstjänst är lärarlegitimation. Vi ser att skolledare behöver kunna sin läroplan och skollag och ha genuin förankring i sin verksamhet. Bedömarkompetens är en av flera kompetenser som behövs för att kunna stötta sina medarbetare i dagens skola.

Förutom alla intervjuer planeras i Lund för en sammanslagning av de två grundskolenämnderna. Som led i detta har jag denna veckan, blivit intervjuad av två organisationskonsulter om chefsuppdrag och chefsorganisationer. Jag uppfattade konsulterna som kunniga, med bred kompetens och lyhörda. Torsdag förmiddag fick vi höra hur de uppfattat våra svar och våra nuvarande organisationer samt diskutera vidare olika möjligheter.

Att se ansvarsuppdrag efter beslutshorisont (tidsperspektiv) var nytt för mig men gav en mycket tydlig bild av chefsuppdraget. Kort tidshorisont på beslut = ansvar närmare kärnverksamheten, längre tidshorisont = mer strategiskt ansvar.

Utöver dessa aktiviteter har jag

 • haft förhandling med ett fackförbund
 • gått lönekurs
 • varit på rehabmöte
 • lyssnat på kompetensutveckling för pedagoger
 • planerat en rehab
 • varit på ett sip-möte
 • långpratat med en elev i behov av stöd i sin situation
 • haft ledningsmöte på NF
 • deltagit i ett SIP-möte
 • ägnat fredagsförmiddagen åt arbetet med strategiska frågor med ledningsgruppen på förvaltningen
 • svarat på ett oändligt antal mejl
Det är mycket i skolans värld, men kul! Tillsammans gör vi skolan riktigt bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar