torsdag 2 februari 2017

Lärmiljö i digital tid

After BETT 2:

I fjol, efter BETT-dagarna var jag uppfylld av två saker: Make things real och lärmiljöerna. Make things real, var vi redan igång med på flera av skolorna och även på Fäladsgården som jag då var ansvarig för. Att få till de kreativa lärmiljöerna var en svårare uppgift.

Våra förskolor har i allra flesta fall en fantastisk lärmiljö, omväxlande, öppen och inspirerande. F-3 har fina lärmiljöer i stil med förskolornas, 4-6 helt ok men 7-9 klara utvecklingsbehov. För att komma en bit framåt inrättade vi detta läsåret 3 förstelärartjänster, 1 på Backaskolan och 2 på Fäladsgården. Ett blogginlägg beskriver deras ambition. Heja!

På BETT-föreläsningarna finns inte någon som förordar klassrum med stängd dörr, 25-30 bänkar vända åt samma håll och några få whiteboards. Den digitala tidsåldern kräver något annat. Först och främst måste vi tänka på ljudmiljön! In med betydligt fler akustikplattor! Kanske mattor och annan textil som ljudabsorbenter? Lärande måste få låta! Ett tyst klassrum är inget läranderum, mer än möjligtvis under djupläsning i en skönlitterär roman. För att lära måste du samtala med kamrater, lyssna på filmer, spela in ljudfiler och blanda text och ljud.

Handen på hjärtat: hur mycket film tittar du på jämfört med bokläsning? Hur många Fb-inlägg läser du som saknar en bild/film? Vilken nyhetsartikel läser du hela om den saknar bild/film? Idag vill vi ha rörlig bild, ljud och bild i samklang med texten.

Från Ante Runnqvist, Codesign
Dagens forskning är unisont med att lärande är en social aktivitet och ska så vara. Vygotskij, Dewey m m som våra läroplaner vilar på har detta som grundförutsättning. Hela BFL (Bedömning För Lärande) bygger på förhållningssättet att tillsammans lär vi.

För att bena upp lärmiljön är det bra att ta hjälp av Ante Runnqvists modell (tillika SPSM:s modell) för en elevs lärmiljö. Alla tre delarna är lika viktiga. Teknik, ljud, ljus, inredning och färger är naturliga delar i den fysiska miljön. De pedagogiska modellerna gör till den pedagogiska lärmiljön och lärkamraterna de sociala lärmiljön. Olika enheter har olika utmaningar men modellen hjälper oss att identifiera just vårt utvecklingsområde.

I all utveckling behövs inspiration, för mig var följande goda exempel från BETT-föreläsningar:
Enkelt runt bord där man kan vara både i och runt. Samtal blir naturligt.

Inspiration (kanske värdegrundsord?) hänger i taket.

Olika lärande kräver olika miljöer men allt i samma rum.

Olika lärande kräver olika miljöer men allt i samma rum.
Observera stå-borden!

Utemiljön är lika viktig som innemiljön och ska användas som aktiv lärmiljö.

Jag kan inte låta bli att visa er en praktisk, sund innovation som bonus: Ser ni vad det är? En i golvet fast monterad cykel som laddar din device. Skulle kunna ha varit ett Spänningssökarbidrag! Jag tycker vi sätter sådana hr scyklar runt om på skolorna! Dubbel nytta! Mobilen och kroppen får ny energi 👍 😃

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar