lördag 11 februari 2017

Framtiden ligger ditåt!

På vägen mellan några av de skolor/förskolor som jag nu har ansvar för sitter följande banderoll:


Stora planer har AF-bostäder och det har vi med! Tillsammans ska vi skapa bästa miljön för de minsta och de lite äldre studenterna. Lunds kommun bygger tillsammans med AF-bostäder (AF = Akademiska föreningen) en kombibyggnad med förskola och skola i de nedersta planen och studentbostäder på de övre planen. Gård och övriga utemiljöer samsas alla om. Här hoppas vi inte enbart på husligt samarbete utan även på mänskligt samarbete. Många av de barn som kommer att ha sin förskola och skola här, är barn som behöver goda förebilder för att se ljus i framtiden och själva se att framtiden är just de! Ingen annan! Sverige behöver alla sina invånare, oavsett ursprung och antal år i Sverige. Fördelen med studentbostäder är just detta, Lunds universitets studenter idag kommer från hela världen och är på så vis helt automatiskt förebilder för våra barn.

Att ha positiva förebilder är jag övertygad om är det viktigaste för alla människor, få är de som orkar att kämpa framåt utan en eller flera förebilder och målbilder. Ett annat sätt att skaffa sig målbilder är att i skolarbetet samarbeta med olika arbetsplatser. Våra åttor är med och skapar ett samarbetsprojekt med Skanska som bygger ESS; Vi SES! I veckan var jag ute och mötte pressen på ESS-anläggningen för att förklara och beskriva detta fantastiska projekt.


Mer av sådant i förskolan och skolan! Jag är övertygad om att fysiklektionerna blir oerhört mer motiverande, när dessa är ett led i att förstå hur den framtida forskningsanläggningen kommer att fungera, när man själv fått "vandra runt i" spallationsanläggningens hjärta. Som bonus får eleverna prova på att vara t ex processledare, bygga anläggningen i Minecraft, skriva sitt CV till en riktigt HR-anläggning och att bygga en utställning som förklarar världens främsta forskningsanläggning. 

Inget av detta existerar utan kloka och framåtsträvande ledare! I veckan har jag fortsatt att ha rekryteringsintervjuer till kommande dreamteam Norra Fäladen. Det blir bra! Men inte som jag tänkt. Framtiden har alltid något annat med sig än det man tror.

Vardagen rymmer så mycket, i förskolan/skolan även de mer utmanande bitarna. I veckan har barn och elever på olika ställen utmanat nutiden lite mer än nödvändigt på sina ställen, vilket gjort att trygga och tydliga ledare behövts, liksom proffsiga kollegor och en skolområdeschef som vågar ta beslut när det blåser lite mer. Allt för att vi tillsammans ska bli ytterligare lite bättre på att möta och arbeta med våra barn och ungdomar, så de blir den kloka framtid vi alla vill att de ska vara.

Jag avslutar med veckans tanke: En morgon hörde jag följande av en reporter på radion: "Jag blev faktiskt lite glad när jag hörde att Avicii spelar akustisk gitarr. Det är liksom lite mer riktigt musik." 

Vi har en lång väg att gå innan våra mindsets accepterat att vi nu lever i en digital tidsålder. Att göra något digitalt, är för mig lika mycket värt som att göra något analogt! Jag menar, det är väl inte bättre att veva igång ett telefonsamtal

än att be Siri ringa upp?


Bakom planket utvecklas framtiden! Tänk vilka kloka idéer de kommer att utveckla om vi bara ger dem rätt förutsättningar och inte är kvar i våra historiska mindsets!

Delfinskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar