onsdag 11 januari 2017

Visionärt ledarskap!

Bloggens första inlägg och därmed det första uttalandet, worldwide som skolområdeschef för Norra Fäladen.

Skolområdeschef, vad är det? Mitt uppdrag är att leda och styra alla förskolechefer och rektorer på Norra Fäladen i en tydlig riktning. Förskolechef och rektor styr sin enhet men i samråd med ledningsteamets beslut och skolområdeschefens tydliga styrning. Uppdraget är delvis nytt, eftersom det nu innehåller en betydligt tydligare styrning av våra verksamheters innehåll.

I uppdraget ligger också ett ansvar att ständigt påminna förvaltningens ledningsgrupp att vår gemensamma skolutveckling ska var utifrån BFL (Bedömning För Lärande), Innovationer och digitalisering.

För mig är det allra viktigaste att vi fokuserar på en skolutveckling som möter den digitala omvärld vi idag samverkar i. Allt vi gör ska vara proffsigt och positivt! När vi är proffsiga är vi också moderna och effektiva, något annat förväntas inte av oss och våra verksamheter.

Norra Fäladens verksamhetsidé beskriver förskolor och skolor som driver den digitala utvecklingen med kreativitet och innovation som ledord. Redan i våras när jag smygstartade på delar av tjänsten, spelade jag in hur jag tolkar vår verksamhetsidé och hur jag vill att vi ska jobba. Med en iPad och iMovie och en ung assistent som höll i paddan skapade jag filmen. På samma sätt ska vi fortsätta, nu ännu tydligare tillsammans! Vår styrka är vårt gemensamma arbete och våra olika kompetenser, detta ska vi utnyttja till hela tiden. För att vårt utvecklingsarbete ska bli riktigt bra, måste vi vara öppna för att tänka hela skolområdet och inte först den egna enheten.

Som skolområdeschef kommer jag ständigt att påminna alla i området att vi verkligen ska nyttja alla tillgängliga digitala verktyg och tänka nytt. Det finns en anledning att dessa verktyg löser fler och fler arbetsuppgifter för oss människor. Detta måste vi låta dem göra även i förskolan/skolan. Våra barn och elever kommer att arbeta i en helt annan kontext än den vi gör.

 • Kommer de att behöva ta körkort som vi gjort? Om vi har självkörande bilar?
 • Kommer de att behöva lära sig stavning på olika språk? Om vi har intelligenta mobiler?
 • Kommer de att behöva lära sig andra språk? Om vi har intelligenta mobiler?
 • Kommer de att behöva lära sig att läsa en karta? När vi har talande GPS:er?
 • Kommer text vara den huvudsakliga kommunikationskanalen?
 • Kommer appar att var det mest centrala? Ett ord som inte fanns för 10 år sedan 😜
Det hisnar när man tänker visionära tankar och samtidigt är ovanstående inte alls särskilt visionärt. Allt finns redan 2017, de ska bara slipas till lite av våra programmerare för att bli självklara i vardagen. Vad är egentligen visionära tankar? Jag är inte tillräckligt visionär för att komma på dem, men förhoppningsvis är jag tillräckligt visionär för att inse att vi hela tiden måste ställa oss frågan: Ska vi lägga upp arbetet så här när vi har de verktyg vi har 2017?

Ibland kan man bli lite trött på att allt ska vara digitalt. Helt förståeligt. I de fallen tänker jag att i mitt yrke har jag ett krav på mig att arbeta effektivt och modernt, annars sköter jag inte mitt jobb. Privat kan jag göra som jag vill. För att verkligen lära mig allt jag behöver, måste jag använda verktygen hela tiden! Även om det i starten tar mer tid än det ger. Jag tänker att jag är inte längst fram i tåget, jag är någonstans i mitten. De som är längst fram har redan provat, utvärderat och kommit på nytt, de gör detta ständigt. Jag kan bara åka med och nyttja allt fantastiskt som finns!
 • Vad vore min jobbdag utan mobiltelefon?
 • Vad vore min jobbdag utan mejl?
 • Vad vore min jobbdag utan mobilkameran?
 • Vad vore min jobbdag utan datorn?
 • Vad vore min jobbdag utan möjligheten att arbeta i delade filer?
Fruktansvärt ineffektivt och trist!

Därför kommer jag att vara en "igel" på er alla, att vi ska använda alla våra verktyg, hela tiden. Det är enda sättet att bli kunnig, trygg och det föredöme vi alla skolledare ska vara till medarbetare och barn/elever. Gör vi detta kommer vi också att lära varandra att tänka kreativt och innovativt, på köpet 👍 😃 .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar