fredag 13 januari 2017

Barn och elevers rätt

Första hela veckan till ända!

Hjärnan går på helvarv med nya tankar och arbetsmetoder. Hur ska jag lägga upp mitt arbete? Hur ska vi arbeta i skolområdet? Hur nyttjar vi bäst min kraft och kompetens?

Det är så spännande att nu kunna fördjupa mig hela skolområdets kompetenser och därigenom se hur vi tillsammans kan bli proffsigare och ännu bättre möte våra barn och vårdnadshavares önskan och behov. Korta snapshots från veckan är:

  • Kooperativt lärande (KL) som stora delar av F-5 arbetar med. Jag är övertygad om att lärande i ett socialt sammanhang är det enda rätta och i våra skolor ännu viktigare när eleverna har så många olika erfarenheter med sig att bidra med! För att förtydliga vikten av inriktningen har vi två förstelärare som roddar hela KL: Heja på!
  • Fler medarbetare är anställda, nu en skolkurator för de yngre barnen. Känns fantastiskt roligt att nu ha två skolkuratorer som kan teama ihop i både utveckling och utmaningar.
  • Pedagoger till de yngre eleverna fick sina arbetsredskap utbytta till effektivare verktyg. Metodiskt utrustar vi alla med likadana verktyg så dela-kulturen kan fungera som den ska och det kollegiala lärandet kan förfinas.
  • Arbetsmöte med LUCE för att dra upp möjligheterna för pedagoger att fortbilda sig via Lunds universitet.
  • Arbete med förskolecheferna där vi planerar en spännande heldag i maj med vår vision och verksamhetsidé i fokus och Reggiofilosofin grund. Dessutom beslöt vi att jag ska processleda en grupp förskollärare som vill utmana sig själva och sin verksamhet lite extra. Som förstelärare fast i förskolan. Spännande och utmanande!
  • Dispens till utökad tid i förskolan (mindre rolig administration).
  • Goa prat med underbara elever.
  • Inspirerande prat med proffsiga pedagoger.
  • Stärkande prat med skolledarkollegor.
För er som önskar något tänkvärt att läsa, delar jag med mig av forskningsöversikten som en av skolområdets skolbibliotikarier tipsade mig om: Likvärdig skola handlar om organisation - oavsett elevers bakgrund.


Tänker vi så får alla våra barn och elever den skolgång de har rätt till! Tillsammans kan vi!

Proffsigt och positivt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar