torsdag 19 januari 2017

Skola år 2017

Ibland får man spännande tankar när man minst anar det. Maken skulle paketera ett 50-årstal och bygger upp följande hemma i vardagsrummet: en trave LP-skivor och en iPad med Spotify. Bredvid sitter vår 19-åriga dotter som frågar sin far: "menar han verkligen sådana skivor (läs LP-skivorna), menar han inte DVD-skivor?" Nu hör det till saken att 50-åringens önskan var stereo som kan spela LP på, det blev en musikmaskin som kan spela allt: LP/DVD/USB och Spotify.

Handen på hjärtat: hur många av oss lyssnar mest på musik via digital enhet eller analog skivspelare? oavsett ålder. Här har vi anammat nutiden.

Tidigare i veckan djupläste jag digitaliseringskommisionens betänkande (utkom december 2016). Intressanta tankar som jag tar med mig är:
  • Det digitaliserade samhället bygger på data. Spännande ord: data. För mig som humanist har jag mest tänkt data som siffror. Men i kommisionens betänkande står det klart att data är allt vi matar in i de digitala apparaterna. "Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera offentlig verksamhet, införa automatiserande beslutsprocesser och utforma bättre välfärdstjänster."
Tänk om data, alltså dokumentation på olika sätt, faktiskt är vägen till minskad arbetsbelastning och högre kvalité?
  • Det sociala kontraktet. I betänkandet skrivs fram att digitaliseringens tidevarv kräver att vi är medvetna om våra sociala kontrakt. Dessa behöver även diskuteras i och på olika arenor; vad innebär det sociala kontraktet egentligen i vår digitala tid? Digitaliseringen möjliggör en ökad individualisering (till skillnad från det industriella samhället när allt strävade efter att vara likadant) vilket ställer krav både på individen och samhället. 
Jag kan inte låta bli att göra en association till veckans Jerringpris. Ridsporten (ja, jag är ryttarmamma) kritiserades för att ha kuppat, mobiliserat orättfärdigt etc etc. Tänk om det är så enkelt, att de som röstat faktiskt förstått vad det digitala samhället möjliggör och att det gäller att ha koll på sina sociala kontrakt runt om i de sociala kanalerna på Internet? Det räcker inte att sitta i soffan och greppa telefonen.
  • Offentlig verksamhet har ledande roll i att möta vårt digitaliserade samhälle. Betänkandet sticker ut hakan och säger att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Spännande! och Utmanande! Ska detta bli verklighet måste vi öka användningen av digitala verktyg i all offentlig verksamhet. 
Tänk om den offentliga sektorn fått en ny roll? I 2017 års Sverige är det inte Folkhemmet för alla, som är den största utmaningen, utan att fånga alla kloka personers innovativa tankar och sedan använda dessa till effektivisera de tjänster vi vant oss att få, men utan att betala för mycket. Jag ser framför mig den offentliga sektorn som pionjär i den innovativa utvecklingen! Tänk vilka spännande medarbetare vi lockar till oss då! Google, Apple, Facebook, Spotify, släng er i väggen, det är i offentlig sektor våra ungdomar ska och vill arbeta!
  • Mobilisera skolväsendet! Här får vi en tydligt uppmaning att nu ÄR DET DAGS! Det går inte att vänta längre. Digitaliseringens möjligheter ska användas till verksamhetsutveckling, värdeskapande och innovationer.
Det här vet vi på Norra Fäladen! Läs vår verksamhetsidé och titta på våra kvalitetssrapporter, här förstår vi att verksamhetsutveckling måste ske utifrån att vi lever i en digital tid, att Internet ökar behovet av globala värdegrundsdiskussioner (tänk om vi i slutändan kunde få vuxna människor att förstå att det är prata vi ska och inte skjuta när vi har en konflikt?) och att innovativa tankar ska gödas och premieras! Annars hade vi ju varit kvar i våra LP-skivor, det vill vi ju inte, enbart ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar