onsdag 31 januari 2018

Adekvat digital kompetens

Dagens eftermiddag har ägnats åt tankesmedja med några av skolområdets vassaste förskollärare. Vi har rådbråkat våra hjärnor och ifrågasatt varandra. Spännande!

En utmanande fråga var: Vad är adekvat digital kompetens för en 4-åring?


För mig är digital kompetens en del av att förstå den omvärld, den planet vi bor på. När jag gick på lekis (hette faktiskt så då) fanns inget som hette Hållbar utveckling, och ännu mindre var det något man arbetade med. Idag är hållbar utveckling en av de mest naturliga delarna i ett barns lärande på förskolan. På samma sätt ska vi tänka digital kompetens enligt reviderade läroplanen.

För mig är digital kompetens likställt med att ha kompetens om t ex hur vattnets kretslopp. Båda behöver vi förstå som människa på planeten Tellus. Det är lika viktigt att förstå hur olika sorters jord; grus, sten, jord, kompost känns och skapats som att förstå hur en film på YouTube kommit till.

Adekvat digital kompetens är också att förstå varför ett spel på lärplattan känns kul och varför det känns kul att bygga lego. Vår hjärna får stimulans hela tiden.

I många år har vi lärt oss att blanda färger på ett papper och då se att nya färger bildas. På samma sätt behöver ett barn förstå att en film är många bilder, stilla och rörliga samt att olika filter och ljud ger olika uttryck. Det är exempel på adekvat digital kompetens.

Digital kompetens är så mycket mer än att kunna nyttja en digital apparat. Adekvat digital kompetens för mig, är att förstå den värld vi lever i idag (och har själva skapat).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar