onsdag 16 augusti 2017

Nu kör vi!

Imorgon börjar eleverna skolan och sommarfritids och sommarförskolor säger hej då och startar sina ordinarie verksamheter.

Norra Fäladen är laddat till max för att kunna köra ett perfekt läsår, det märktes inte minst igår eftermiddag när vi hade vår gemensamma kick-off.


Det var underbart att framför 350 fantastiska medarbetare få berätta om Lunds vision, Norra Fäladens verksamhetsidé våra gemensamma mål och våra värdeord. Tillsammans Är vi framtiden och alla tänker och arbetar: Proffsigt och Positivt! Vi tog också med Medicon Village grundval: Ju fler koppar kaffe desto bättre!

Som ett led i att vara en del av vårt omgivande samhälle, körde vi kick-off:en på Medicon Village och Ebba Fåhreus, VD på SmiLE Incubator (ett av Medicon Village företag) berättade hur de arbetar och tänker samt vilka utmaningar de står inför. Respons som:

  • Intressant!
  • Kul att höra!
  • Spännande!
  • Det jobbar med samma tänk som vi! 

Visar vikten av att vi ständigt interagerar och samarbetar med alla spännande verksamheter som finns runt våra förskolor och skolor!

Inför läsåret har vi den reviderade Lgr11 som byggt in vikten av digitalisering i läroplanens alla olika delar. Ett år har vi på oss, nästa år ska alla lärare arbeta som läroplanen säger. Lika delar digitala verktyg som analoga, minst! Det viktiga är att skolan stärker barns/elevers digitala kompetens och deras innovativa förmåga! Dessa ord var uppdraget till de som skrev om läroplanen utifrån digitaliseringskommissionens underlag.

På Norra Fäladen har vi kommit långt men har en bra bit kvar innan ALLA pedagoger känner sig lika trygga i de digitala verktygen som i de analoga. Börja, prova, ta hjälp av kollegor, är mitt enda råd till alla pedagoger. Till er ledare säger jag: visa, prova, använd, hela tiden! Det är enda sättet vi tillsammans blir säkra på alla de digitala möjligheter som nu erbjuds. Tänk hela tiden: kan jag använda en app, en molntjänst, Internet till det jag vill göra med barnen och eleverna som sparar tid och ökar kunskapsnivån? Räkna bort din initiala tröskel och du är hemma när du ska bruka hela våra digitala värld i klassrummet. Prova också att plocka bort en del av de analoga verktygen och se om de faktiskt inte är överflödiga? Tänk efter själv, till vad använder du din mobiltelefon? Visst är det allt!

Största förändringen med tillgången på de digitala verktygen är pedagogiken, för att ge denna ytterligare skjuts, var vi och besökte Svaneskolans innovativa klassrum idag:På ett enkelt sätt har de ändrat hela karaktären på rummet. Alla borden har en "whiteboard"-yta för kreativa anteckningar. Varje bord har en unik färg för enkel grupp-placering/omplacering (Kooperativt lärande!) och en egen skärm dit läraren styr presentationer och uppdrag (inga felvända nackar här), en loungegrupp för att ha möjlighet att sitta på ett annorlunda sätt, vanliga gympamattor i trave för att möjliggöra avslappning men också sitt-och liggställningar för ungdomarna på golvet. Enkla medel men jag garanterar, rummet kändes nutid och inte 1900-tal! Lisa Lönn Hopper berättade frikostigt om tanken bakom inredningen samt de olika digitala spel som de kommer att prova detta läsår. Spännande och innovativt! Som Björn Svensson sammanfattade vårt gemensamma samtal om spel som motivator och inspiratör i lärande: "Ett läromedel som använder nätet för fakta, pedagoger som utformar uppgifterna och vägleder och hjälper eleverna i rätt riktning och teknik som eleverna är bekanta med och som skapar möjligheter i takt med utvecklingen."

Bra jobbat Svaneskolan! Vi blev mycket inspirerade! Ofta finns det bästa i ens omedelbara närhet!

Kreativa lärmiljöer, klok och intensiv användning av alla tillgängliga digitala möjligheter, då är jag säker på att vi alla tillsammans kommer att Stärka våra barns/elevers digitala kompetens och deras innovativa förmåga! Det är bara att köra!

Läsåret 2017-18, NU KÖR VI!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar