tisdag 29 augusti 2017

Energi och fokus!

WOW! är det enda jag kan säga. jag är hög!

Vilka kollegor jag har! Vilka fantastiskt kompetenta ledare som arbetar på Norra Fäladen. Det Dreamteam jag drömde om att skapa i våras och innerligt hoppades att jag bäddat för genom rekryteringar och omorganisation, är nu på plats. Och ni är så makalöst proffsiga! Vilken kompetens! Vilken samarbetsvilja, vilken analysförmåga och framför allt vilken framtidstro! Med detta team är allt möjligt!

Senaste två dagarna har Dreamteam varit iväg på internat med två mål: att lära känna varandra och att gemensamt hitta fokusområden med hjälp av vår vision och verksamhetsidé. Jag ville organisera dagarna på ett kreativt, utmanande och analytiskt sätt. Jag ville att vi all skulle köra hem idag med energi och och tillfredsställelse. Vi kom mycket längre än jag någonsin vågat hoppats på.
High five på er allihop i Dreamteam!

Det är häftigt att blicka tillbaks var vi startade igår. Lite trevande, några helt nya i teamet, arbete med vår vision: Vi är Framtiden! Vi fick några olika spaningar på läsårets utmaningar med våra reviderade läroplaner. Dagen innehöll djupa diskussioner, högljudda diskussioner och bekräftande samtal om hur  vi tillsammans ska lyfta våra förskolor och grundskolor till önskad nivå. Samtal som fördes under promenad, i skapande av digitala presentationer och diskussioner i rummet.

Vägen fram, togs med hjälp av rekordsnabbt skapade filmer som visualiserar var och ens uppfattning om Vi är framtiden! (tänk vad man kan skapa med en padda och några kloka hjärnor).
Mitt trevande försök blev så här:

Vi visualiserade också ledningsfjället (förväntade fallgropar, stigningar och toppar) dvs vilka utmaningar vi står inför i digitaliseringens utmaning! Resultatet blev nya former av visualiseringar som dag två startade med.

Ja, man kan ju inte köra iMovietrailer hela tiden!  
Ett av flera kreativa exempel.  För ska vi vara proffsiga ledare måste vi ha inställningen att det gäller att inte synliggöra alla fallgropar, utan istället ha dem med vår egen planering och organisation så de överbryggas och inte märks för medarbetarna. Ett tryggt och visionärt ledarskap är dreamteams devis!
Efter de olika stegen som togs under första dagen konstaterar jag: Vilken digital kompetens och kreativitet som finns i gruppen! Till och med vår inhyrda processledare blev digitalt utmanad av Dreamteam! Heja er!

Till vår hjälp dessa dagar hade vi Kristina Björn som på ett urskickligt sätt ledde oss genom hela vår process! Hon utmanade oss att använda alla möjliga olika digitala appar och devicer, inte serverade utan skickligt utmanade hon tävlingsinstinkten i de olika ledarena genom; Surprise me! 

Jag kan också! Vår ska bli bäst! Vid varje Showtime var det huggsexa om vem som skulle får visa först! Vernissage kommer i nästa blogginlägg, håll ut!


Vi startade i visionen: Vi är framtiden! tog oss igenom Lunds ledord: Lyssna, Leda, Lära, visualiserade vår verksamhetsidé, tänkte till om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, fördjupade oss i reviderade läroplanerna och landade slutligen i kontreta utmaningar med hjälp av modellen Creative Problem Solving, en metod för att utforska utmaningar, generera idéer och skapa handling. En modell som utmanar intellektuellt! Att vi sedan skulle visualisera hela processen digitalt, gav en extra dimension och utmaning. Något Dreamteam fixade galant!


För som ledare gäller det att vara både här och nu och visionär i sitt arbete på hemmaplan! Jag är säker på att de här dagarnas arbete kommer att hjälpa ledarna att vara visionära i sin konkreta vardag. 

Jag konstaterar att i teamet råder full samstämmighet! Vi tänker så lika! Vi vill ha lojalitet fullt ut! Vi överens om att vi alla är en del av våra batrns utevckling, inte en isolerade öar utan delav av en kedja; det är lika viktigt vad som gjorts före och vad som görs efter som vad som görs just nu med barnet. Vi är intresserade och vill kunna och förstår hur vi arbetar med 1-åringarna fram till 16-åringarna!  

Vi enades om följande fokus: 
Bakom ligger vår verksamhetsidé som innehåller digitalisering och nutidsenlig undervisning. Tillsammans kan vi!


Fokusområdena ger mig och Anna (administrativ chef) ett enormt ansvar och samtidigt en fantastisk möjlighet att skapa underlag för förskolechefer och rektorer att skapa kvalitativt, likvärdiga verksamheter som ALLA stöttar barn och elever i sitt lärande på ett tidsenligt sätt. Vi är på gång! Vi kan! Nu kan inget hindra Norra Fäladen för att utvecklas tillsammans så som våra barn och elever kräver och har rätt till.

Tack alla som var med, Dreamteam Norra Fäladen och Kristina Björn. Ni var lika viktiga allihop!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar