onsdag 29 mars 2017

Instagram

I vår verksamhetsidé står:

"Genom vår ständiga publicering äger vi, du och jag omvärldens bild av Norra Fäladens förskolor och skolor - Vi är framtiden!"

Ett sätt för mig att hålla kontakt med hela skolområdets verksamheter är att följa dem i olika medier. Var, beror lite på vad verksamheten valt och ålder på barnen.

Instagram, Facebook, Google-siter, Unikum, bloggar. Möjligheterna är oändliga i vår digitaliserade värld. Det fantastiska är att jag som skolområdeschef kan nyttja samma information som pedagogerna skrivit till vårdnadshavare, barn och eller eller som dokumentation av ett barns/elevs lärande utan att någon behöver göra en publicering mer än en gång. Det kallar jag effektivisering. Dessutom är det ju precis som vi önskar i vår verksamhetsidé; vi sätter själv omvärldens bild av vår förskolor och skolor.

Lärlogg på en förskola. Ni skulle sett filmen! Barn kan använda sin fantasi! Färden var en del av et byggprojekt.


Det händer verkligen saker på våra skolor, se bara Backabarnen programmerar ett arbete som dessutom är skickat till Skolverket för att var del i deras programmeringssatsning som stöd för implementeringen av de reviderade kursplanerna.

Senaste veckorna har jag även njutit av högstadielevernas utbyten och projekt, även det ett fantastiskt sätt att sätta skolorna på kartan och att sprida vår egen bild av skola idag:

Vad mer har inrymts i en skolområdeschefs vardag?
 • Djupdykning i BFL (Bedömning För Lärande) med kommungruppen för BFL; Hur fortsätter vi? En hel eftermiddag vände oc vred vi på forskning och erfarenheter för att ha en gemensam plattform att vidareutveckla ifrån.
 • Jag har träffat skolområdets centrala eht-personer (skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer) och haft apt och avstämningsmöten.
 • Ledningsgrupp både centralt och på skolområdet.
 • Lite efterdyningsmöten efter rekryteringarna.
 • Gått kurs i risk- och konsekvensanalys.
 • Lagt många timmar på vår Erasmusansökan som nu är inskickad till EU. Utan Andreas (lärare på Fäladsgården) hade det inte gått, nu kan vi bara hålla tummarna!
 • Fortsatt diskussion om skollokaler (konstigt att det ska krävas så många möten!)
 • Knåpat ihop ett underlag till rektorerna, kallat Handlingsplan vid dilemmabeslut för att minimera risken för tveksamma beslut framöver.
 • Planerat skolområdets nya SUPERGREJ! Tankesmedja för expertförskollärare. Mer om detta när vi haft vår första smedja 😉
 • Ägnat en fredagförmiddag att diskutera våra gemensamma elever med extra stora utmaningar. Hur ska vi ha Lsr (Lunds Skolors Resurscentrum) framöver? Och hur ska vi arbeta ute på skolorna för att verkligen ha den inkluderande lärmiljön vi önskar?
 • Planeringsmöte med Lunds Universitet för att låsa planerna inför "Kunskapsveckan" som kommer att blir tre kurser istället för några dagars föreläsningar.
 • Återigen fördjupat mig i gången kring Skriftlig varning på förekommen anledning.
 • Planerat nästa veckas besök av Skolinspektionen på en av våra förskolor.
Ett omväxlande jobb 😃Inga kommentarer:

Skicka en kommentar