måndag 30 januari 2017

Skolutveckla klokt!

After BETT 1:

Tre intensiva dagar är förbi och inspiration och tankar börjar landa i min skolhjärna.

Vad är skolledarens ansvar i skolutvecklingen? Att driva och leda naturligtvis! Men ibland är det svårt att se träden för skogen. I Lund har vi ihärdigt hållit i BFL; Bedömning för lärande och riktar den allra mesta av skolutvecklingen hit. Klokt och bra! Välj ett träd och gör så det växer sig riktigt stabilt och högt. I Lund är trädet BFL.

Vad jag börjar fundera över är om vi i ivern att hålla fast vid detta träd, missar marken, grunden. Trädet måste ju ha något att växa i!

Kan man se trädet som den vetenskapliga förankringen och omgivningen som beprövad erfarenhet? Jag tror det. Lite problematiskt är att det i våra styrdokument står just vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och inget mer. Båda fraserna blickar bakåt och manar inte till ett framtidsfokus! Kanske ska vi tänka att

 • BFL är trädet; vetenskaplig grund
 • Näring och syre är beprövad erfarenhet
 • Jordmånen blir då det omgivande samhället.
Jag tror nämligen att vi missat att till fullo se vad som händer runt omkring oss. Vi ser, men vi tar inte in det. Vi lever i ett annat tidevarv nu. Vi lever i den digitala tiden. I vår digitala tid är vi uppkopplade, konnektade hela tiden och behöver vara det. Är vi inte det löser vi inte de problem som behöver lösas, t ex:
 • klimatkris
 • social kris
 • flyktingkris
 • rasism & faschism
Dessa globala utmaningar är för stora för att lösas 1 & 1, de behöver läsa ww, together. Tillsammans kan vi! Vi måste lära oss att utnyttja konnektiviteten och inte kämpa emot.

Bild från Christer Holgers presentation
Undanhåller vi våra barn och elever att verkligen få arbeta i denna jordmån, berövar vi dem framtiden. Alternativt släcker vi deras kunskapshunger. Det är dags att på riktigt göra ALLT digitalt, det lilla ska vara analogt. Precis som vi under senaste 20 åren gjort vissa saker digitalt men det mesta analogt ska vi nu göra tvärtom!

 • När barnen börjar skolan, sätt en läsplatt i deras händer och stimulera språkutveckling (både läsa och skriva) via denna. Vilken vetenskaplig grund säger att de måste lära sig att skriva med en penna före forma ord på en platta? 
 • När de ska räkna, låt dem räkan med hjälp av programmering och annan teknik.
 • Leta ord och inspiration i en en app
 • Läs i plattan.
 • Lär dig om vår jord i en kartapp
 • mm
 • mm
 • Ta BARA fram papper och penna när de verkligen behövs.
Vi lämnade griffeltavlan och kritan för 100 år sedan, nu är det dags att lämna papper och penna till den digitala devicen.

För att komma ytterligare några steg framåt arbetade ett antal skolledare med följande 5 fokusområden:

Från MacSupports presentation 2017-01-25

Utifrån tankeomvändare av Christer Holger, Kristina Björn, Jonas Hällebrand, Frida Gustafsson-Wennö och Ante Runnquist lotsades vi skickligt igenom en arbetsmodell utifrån viljan att skapa en digital skola, värdig våra fantastiska barn och ungdomar.

Modell Ante Runnquist, Codesign


En krävande och konnektande modell som verkligen ställer tankar på ända och hjälper oss framåt i den djupa skogen! Tillsammans kan vi! Men tänk tvärtom mot vad du brukar! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar