torsdag 9 november 2017

Läroplaner

Nya tider kräver nya styrdokument. Grundskolan har fått sin reviderade läroplan där syftet med revideringen är: Stärka barns/elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Samma syfte ligger till grund för revidering av förskolans läroplan, där har man dessutom tagit steget från lärande
till undervisning och texten andas ett större kunskapsfokus än tidigare. Förskolans läroplan är i detta nu i författande.

Häromdagen arbetade jag en halvdag med några av skolområdets professionella förskollärare i vår tankesmedja. Innehållet denna dag var utkastet till nya läroplanen, vår uppgift var att arbeta igenom utkastet och skicka in våra klokheter till Skolverket som remissförslag.Helt klart är att alla skulle läsa förskolans läroplan, både vårdnadshavare och lärare i grundskolan. Det kompetenta barnet blir mycket tydligt och även förskolans uppdrag att utveckla och lära barnen mycket under sin förskoletid. Förskolan är lika mycket skola som grundskolan, det glömmer vi allt för ofta, skillnaden är bara att barnen är lite yngre. Omsorg behöver alla barn, det är ju just det det innebär att vara barn! detta är något vi lite för ofta glömmer i grundskolan och lämnar över till annan personal, omsorgen. det är därför jag tycker att alla skulle läsa läroplanen och se hur proffsig den är! 

En text blir inte bättre än sina läsare och därför är det med glädje jag ser att man i nya läroplanen pratar både om förskollärare och annan personal har tydliga mål utifrån vilka de ska utforma verksamheten så barnen utvecklas enligt dessa mål. Intressant med annan personal, ett klart vidgat perspektiv än tidigare. Denna skrivning skulle in i grundskolan och fritidshemmet också. Alla som arbetar i skolan arbetar för barnens utveckling, avsett om du är lärare, skolsköterska, administratör, kokerska, barnskötare, lokalvårdare eller lärare (och alla andra yrkesgrupper som arbetar i våra skolor!).

Förskolläraren har ett särskilt ansvar för undervisningen i förskolan. Givetvis, vem om inte en lärare ska inneha detta ansvar och genomföra detsamma? Det spännande med nya läroplanen är hur man beskriver undervisningens innehåll:

Läs punkterna noga! För mig är det självklart att det är just detta som är undervisning, oavsett ålder på eleverna. Med stigande ålder fyller läraren undervisningen med alltmer avancerade exempel för att eleven själv ska utveckla en alltmer avancerad nivå på kunskap. Rätt enkelt, eller hur?

P.s Ja, digitaliseringen är med också i förskolans läroplan, naturligtvis. Både förskollärare och annan personal ska se till att barnen får använda digitala verktyg så de stimuleras till utveckling och lärande. Förskollärarna har ett särskilt ansvar att planera in och nyttja dessa verktyg. 

Digital kompetens och innovativ förmåga var ju syftet med revideringarna ;-)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar