fredag 20 oktober 2017

Nutidens lärmiljö

De tre senaste dagarna har jag ägnat åt lärmiljöer. Intressant och mycket utvecklande!

Ett tema som känns högst aktuellt eftersom vi i fredags tog första spadtaget på skolområdets nya flaggskepp: Delfinskolan.


Skolan kommer att vara i den lägre byggnaden på de två första våningarna, på de övre våningarna inryms studentbostäder. Ett välutnyttjat hus! Ska bli mycket intressant att följa hur Delfinskolan kommer att inreda och organisera för bästa lärande. Jag är säker på att det kommer att bli nydanande och proffsigt!

Dagarna startade med att förstelärare och skolledare gjorde studiebesök på en kommunal skola där man vågat ta ut svängarna och idag arbetar i nutidens skolmiljö: Glömstaskolan. Dagarna därpå lyssnade vi på ett antal kommuner, forskare och arkitekter som planerat och byggt nutidens skolor runt om i Sverige. Många har kommit långt!

Konferensen kan sammanfattas med Anna Törnquists meningar:
 • "Förskräckande hur mycket det återstår att göra!"
 • "Vi kan åtminstone flytta om möblerna!"
 • "Kan vi verkligen fortsätta att bygga som vi alltid gjort?"

Genom hela konferensen har Peter Tillbergs nidbild av ett klassrum (publicerad 1972!) vilat som en ande:En bild vi sett oändligt många gånger men kanske inte alltid tänkt att den redan 1072 var en nidbild. Tillbergs bild gör narr av den dualistiska skolan där skolan ska vara förkoreograferad, i tron att den då är trygg och ger studiero för den enskilde. Allt utifrån att lärande sker enskilt, i tysthet och är en affär mellan lärare och elev. Förekorografin utgick från att alla elever skulle lära sig samma sak, samtidigt och lika fort. teorin på ett ställe och praktiken på ett annat.Att utnyttja varandra som lärresurser och att lära i ett sammanhang utifrån sin egna förutsättningar (som faktiskt både Vygostkij och Dewey pratade om LÅNGT före) fanns inte med i planen för den dualistiska skolan. Nu vet vi bättre. Och ändå planerar vi inte våra lärmiljön utifrån detta. Utifrån att samtalet och flexibilitet är viktigare än likhet och enskildhet.

Nu vet vi bättre. Teori och praktik måste gå hand i hand för effektivt lärande.


Först då följer vi läroplanens portalparagraf: Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Därför kan undervisningen aldrig utformas liknande."Nu är det dags. Nu tänker vi om! Efter att ha tänkt lärmiljöer i tre dagar inser jag att omtänket i att designa lärmiljö är ett lika stort paradigmskifte som att använda digitala resurser i skolan. Varje paradigmskifte kräver ledning! Annars blir det revolution eller kollaps. Känns skönt att vi har förstelärare som är proffs på omtänket med kreativa lärmiljöer och att kommuner här kan hjälpas åt. det finns mycket kunskap om detta. Use it!Jag konstaterar att nya begrepp i nutidens skolmiljöer är:

 • gradänger
 • varierade arbetsplatser
 • aktivitetsbaserat lärande
 • hemvist
 • teambaserad undervisning (lärarteam)
 • ämnesöverskridat lärande
 • öppna ytor
 • makerspaceyta
 • situationsbaserat lärande
 • stora skolor (700-1000 elever)
 • tydlig entré

 • "Begrepp" som är passerade är:
  • klass
  • klassrum
  • 1 lärare, en klass
  • 1 klassrum/klass
  • ämne
  • uppehållsrum
  • rastutrymme
  • korridor
  • lika stolar/bord till alla barn
  Betänk att bordet kom till när vi började använda bok, papper och penna. Före det hade eleverna en skrivplatta och lyssnade, då behövdes inte bordet. Nu använder vi digitala devicer där vi har allt som behövs om vi inte ska vara i ett rum för kreativt skapande (makerspace, slöjd, teknik, bild, musik mm mm). Bordet behövs inte för alla och är t o m arbetsmiljömässigt dåligt när det är lågt.
  Utmanande? Kanske? Kanske inte!

  Nedan ett exempel på ritningar för en lärmiljö för c:a 100 elever och 6-10 lärare.


  Kanske ska lärmiljön och arbetsområdena vara som nedan?


  Helt klart är att dagens skollokaler är de sista som kommer att se ut som de gör, dvs skollokaler med ett klassrum (60 kvm)/klass, en lärare/klass, 1 stol+bord/elev, rastutrymme.

  Spännande! Nu börjar det hända något! 

  Ni som är mer insatta i förskolan än grundskolan, ni känner igen er. Så här har man arbetat och organiserat länge i förskolan. Till alla som känner sig osäkra och inte riktigt förstår hur det kan fungera med c:a 90 elever med 2 större rum, 1-2 mindre rum, öppen läryta för en schemaposition, besök en närbelägen förskola! De har tänket sedan länge. Fungerar det med små barn, fingerar det givetvis med äldre barn!

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar